Auteursdomeinģ

 
 

 

A U T E U R S B E L A N G E N  2 0 0 8 - 2 0 0 9 
 

PROGRAMMA EN STANDPUNTEN:

 • AUTEURSRECHT )*

  • Handhaven termijn van 70 jaar voor primair scheppend werk

  • Instellen openbaar Register Auteursrechten

  • Onafhankelijk onderzoek 'verweesde werken'

  • Termijn voor secundair scheppend werk verkorten

  • Auteursrecht vertaling verlengen bij actualisering

 • OPENBARE BIBLIOTHEKEN:

  • Tegengaan van onbeveiligde digitale verspreiding

  • Leenvergoeding voor alle titels in de algemene catalogus

  • Integratie van loket aangepast lezen in de algemene catalogus

  • Auteur beslist over vertolking luisterboek

  • Bibliotheken beperken zich tot de uitlening (vermeerdering blijft voorbehouden aan uitgevers)

 • OPENSTELLING ISBN-BANK

  • Online openbare toegang tot alle geregistreerde titels

 • BACKLIST

  • Zichtbaarheid en verkrijgbaarheid backlist-titels bevorderen

  • Bevorderen dat boekhandels de ISBN-bank raadplegen

 • INKOMENSPOSITIE AUTEURS

  • Verdubbeling royalty eerste tranche

  • Van backlisttitels gaat 50% naar de auteur

  • Royalty doortrekken over ramsj

  • Onderzoek verkorting winkelduur

 • PRINTING ON DEMAND

  • Afzonderlijk auteurscontract

  • Inventarisatie beveiligingsmogelijkheden illegale duplicatie

 • E-BOEKEN

  • Collectief platform voor facturering, leverantie en beveiliging

  • Collectieve bestrijding illegale duplicatie

 • AUTEURSCONTRACTEN

  • Aanhangsel vitale afspraken, w.o. looptijd, oplage, drukwijze, prijs, promotie, retourrecht

  • Opgave van de drukker

  • Standaard looptijd van 1 jaar

  • Geen 'overall-contracten', afzonderlijk contract per exploitatievorm

  • Online meldpunt contractbreuk

 • BOEKBESPREKINGEN

  • Bevorderen kwaliteit en pluriformiteit van boekbesprekingen

  • Bevorderen dat Biblion ongekleurde titelinformatie verstrekt

  • Beschikbaar maken vrijwillige recensiecode

 • CIJFERS BOEKENVAK

  • Openbaarmaking collectieve cijfers boekenvak

  • Bevorderen deskundige cijfer-analyse en gefundeerde conclusies

 • ROYALTY-AFREKENING

  • Minimaal 2x per jaar en bijtelling van rente

  • Inslag = 'af-drukker' in plaats van 'in-CB'

  • Opgave destructiebedrijf

  • Periodieke steekproef 'afrekeningen tegen nultarief'

  • Periodieke collectieve steekproefsgewijze accountantscontrole

 • BOEKENPRIJS

  • Niet langer vast als het meezit en los als het tegenzit, maar vast tot het eind van de looptijd, alternatief de vaste prijs beŽindigd.

 • BOOKMATCHING

  • Bevorderen dat het titelaanbod in de breedte en diepte wordt ontsloten

  • Bevorderen dat matching machines interactief zijn (verwantschappen tussen titels staan open voor herschikking)

 • RAMSJ

  • Onderzoek naar ontwikkeling en achtergrond, periode 10 jaar

 

Programma Auteursrecht:

 • Handhaving van de termijn van 70 jaar voor primair scheppend werk.

 • Instelling van een Register Auteursrecht waar rechten worden gedeponeerd en makkelijk te vinden zijn.

 • 'Alvast'-uitgaven toestaan nadat het register de rechten heeft nagetrokken.

 • Voor 'alvast'-uitgaven een verplichte voorziening instellen van ~25% van de verkoopprijs en een afdracht te vragen voor het register.

 • Rechthebbenden verliezen (gedurende?) niet hun claim op de volledige opbrengst-na-kosten van het werk, dat zij immers ook zelf hadden kunnen exploiteren.

 • Het auteursrecht op secundair scheppend werk vervalt ~10 jaar na overlijden voor vertaalwerk en ~10 jaar na publicatie voor journalistiek werk.

 • Rechten die niet door de uitgever worden geŽxploiteerd (het boek is niet leverbaar) vallen na 1 jaar terug aan de maker.

Naar discussie Auteursrecht, achtergrond

  


Copyright © 2006 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact