P E T I T I E   A U T E U R S R E C H T

 
home

nieuwsbulletin

persbericht

Voor auteurs:
uw titels opzoeken in de catalogus


Petitie Auteursrecht
Naam:Bericht:
Stichting Auteursdomein
Vanaf vandaag (23 april 2009) is het petitieregister 'Auteursrecht' opengesteld voor ondertekening.
Nicolette Hoekmeijer
Vertaler
Zonder naam getekend

Gerard Cruys
Als vertaler: we gaan door met de strijd!
Christine Elion

danielle schothorst
schrijver/illustrator
annemarie van der meer
ik onderschrijf de inhoud van de petitie!
Jona Oberski
schrijver
Ans van Dijk

Salet
Algemeen belang
Jeannette Coppens
Een auteur heeft recht op zijn auteursrecht
ronald vlek
algemeen belang, vertaler
Cora Bastiaansen
Voor schrijver en vertaler
Ralph Mens
Ik kom op voor het algemeen belang van het auteursrecht, en in het bijzonder van schrijvers, dichters en journalisten.
Dick de Mildt
schrijver, uitgever en lezer
carli biessels
Ik kom vooral op voor het belang van schrijvers van jeugdliteratuur. Maar mijn ondersteuning geldt vanzelfsprekend ook alle andere diciplines in het schrijverscircuit.
B Willemsen

Dirk Zijlstra

Pieter van der Drift
Ik ben vertaler en vrees dat mijn werk straks in dit digitale tijdperk door Jan en alleman gebruikt kan worden zonder enige (financiele) erkenning.
Martine Nijhoff
schrijver
Marten Nubé

Patty Adelaar
vertaalster
Willeke Barens

Gijs IJlander

N. van der Sijs
bescherm het auteursrecht van schrijvers!
Margreet den Buurman
auteur/vertaler
Hans Galesloot
Geachte, Ik vermeld hierbij dat ik een schrijver ben, Met vr.gr., Hans Galesloot
Joost Bloemsma
Als lezer en uitgever, stel heb ik er belang bij dat de auteur zijn rechten kan uitoefenen opdat hij steeds aangespoord blijft nieuw werk te leveren
Gerrit Noordzij
ontwerper, schrijver
Ineke Lenting
vertaler
Augusta Verburg
Ik hoop dat mijn geestelijk eigendom blijft beschermd. Zo niet, dan zou mijn boek Flaporen (dat verfilmd gaat worden) zonder mijn toestemming en mij te laten delen in de revenuen, kunnen worden uitgebracht. Alsof je kind wordt gekidnapt, zo voelt dat.
maria goos

Anne Stoffel
vertaalster
Thijs VerLoren van Themaat
Ook wij als uitgever zien met lede ode de ongebreidelde kopieer- en vervormzucht van vele gebruikers, waaronder (universiteits-)bibliotheken aan en hopen dat het besef, dat de rechthebbenden bescherming behoeven, spoedig onderkend zal worden.
Caecile de Hoog
Vertaler
Maurits van Friesland
Schrijver en vertaler!
Marianne Gossije
Ik onderteken deze petitie als vertaler en dus als belanghebbende bij een goede Auteurswet.
Leny van Grootel
Auteur kinderboeken
Jan J.B. Kuipers
Auteur non-fictie en fictie.
Lucy Pijttersen

Nicolaas Matsier, schrijver

Herman Altena

Bartho Kriek
Schrijver, vertaler, docent
Manon Smits
Vertaler
Bob Polak

Sérgio do Carmo
Ik kom op voor schrijvers, dichters, vertalers.
pauline van de ven
schrijver
Bob Lagaaij
Ik kom op voor iedereen die schrijft (vertaalt,dicht), uitgeeft en leest.
Tineke Hendriks
auteur
Jacques Vriens
Kinderboekenschrijver
Chris Bos

Trude de Jong

Irving Pardoen
Vertaler én lezer. Wat een onzin om niet vast te willen houden aan de auteurswet!
M.Grootenboer
Ik ben schrijver van vnl. kinderboeken
Clementine Luijten
vertaler
guus luijters

Marc-Jan Trapman

benny lindelauf
schrijver
barbara de lange
vertaalster
Paul Troost

Frans van Woerden
Ik kom op voor het belang van de schrijver, de dichter, de vertaler en het algemeen belang.
Rosa Pollé
als vertaler kom ik op voor het belang van het geestelijk en economisch eigendom van schrijvers e.a. van hun geschreven woord.
leo mock
Ik kom op voor het algemeen belang van het schrijvers en journalisten.
Patty Klein
Auteursrecht moet blijven, anders hollen we terug naar de Middeleeuwen!
Anneke van Huisseling

kirsten emous
ik ben wetenschapsjournalist en publiceer zowel artikelen als boeken.
Joop van Helmond
vertaler en voor het algemeen belang
Reinjan Mulder

Betty Sluyzer
Als schrijver heb je maar één recht: Het auteursrecht. Mogen we dat alstublieft behouden? De providers kunnen toch net als de bibliotheken leenrecht/downloadrecht afdragen aan de auteursrechtinstanties? Ze hoeven alleen maar hun abonnementsgelden iets te verhogen.
mineke schipper
Het werk van schrijvers en dichters dient auteursrechtelijk te worden gerespecteerd en beschermd als onaantastbaar geestelijk eigendom van de makers, zoals vastgelegd in de Auteurswet.
Arco van Os
Deze 'dreiging' was mij onbekend. Ik ondersteun de petitie voor 100 procent.
Sandra van de Ven

Lucas Ligtenberg

Prof dr ir Paul Vitanyi
Het is onbegrijpelijk en onjuist dat het auteursrecht en recht op vergoeding zoals vastgelegd in contracten tussen auteurs en uitgevers met medewerking (of op aanstichting) van de overheid wordt uitgehold door instanties als de openbare bibliotheken, vooral voor digitale bestanden.
dr Henk de Vries
Ik onderschrijf de petitie Auteursrecht
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

nicolette smabers
Schrijfster. Publiceert o.m. bij De Bezige Bij. Laatste boek daar: De roman 'Stiefmoeder'. roman in voorbereiding:'De man van gas en licht.' Mvg N.S
Gert J. Peelen
schrijver, journalist
Marijke Philips
Het is niet te geloven dat de overheid doet alsof werk van auteurs van hen is door daar rustig beslissingen over te nemen zonder auteurs daar in te kennen. Stop daar ogenblikkelijk mee. Deel uw eigen inkomen uit. Iedereen moet met zijn handen van ons werk afblijven. Ik ben auteur.
karlijn stoffels
schrijver
Rien Verhoef
Vertaler
isabel van duijne
Graag onderteken ik deze petitie omdat het belangrijk is dat het geestelijk en economisch eigendom van schrijvers en dichters e.a in het digitale tijdperk wordt gerespecteerd en beschermd volgens de intentie van de Auteurswet. Isabel van Duijne (schrijfster/illustrator)
A. Bergsma

F.H. Hofstra
Ik vind dat ook in het digitale tijdperk de wettelijke bescherming van auteurs dient te worden gehandhaafd.
Rob van der Veer
Ik maak mij zorgen over de bescherming van het auteursrecht, zeker nu het e-book eraan komt. Rob van der Veer vertaler
Roos Verlinden
Beschaving brengt respect met zich mee voor het geestelijk en economisch eigendom van de schrijver.
Marjan Berk
Ik kom op voor het belang van de nederlandse schrijvers. Alles moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat het geestelijk en economisch eigendomn van schrijvers en dichters in het digitale tijdperk wordt gerespecteerd en beschermd volgens de intentie van de auteurswet.
Corine Kisling
Auteur, vertaler
Patrick Keizer
Ik kom op voor de creatieven in het algemeen.
Hanneke Los
schrijver, vertaler, filosoof in wording
Paul Verhuyck
auteur
Thea Dubelaar
Als schrijver heb ik steeds sterker de indruk dat mijn geestelijk eigendom me stiekem wordt ontstolen. Het auteursrecht is voor mij van financieel overlevings belang. Zonder dat kan ik simpelweg niet meer schrijven omdat ik dat dood ga van de honger. Het veel geprezen vrije marktmechanisme is altijd in het nadeel van de armen en de zwakken. De schrijver is per definitie de zwakke in de strijd tegen aandeelhouders, holdings en andere reuzenmisbruikers. Onze enige redding is een absoluut onaantastbaar auteursrecht.
Marco van Dorst
Schrijvers moeten kunnen blijven schrijven, want waar zouden we zijn zonder boeken. En aangezien een schrijver niet van de wind kan leven, zullen er toch ook centjes binnen moeten komen. Daarom is bescherming van het auteursrecht zo belangrijk.
Greet Beukenkamp
Als auteur van kinder en jeugdboeken vraag ik de overheid: Alles te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het geestelijk en economisch eigendom van schrijvers en dichters in het digitale tijdperk wordt gerespecteerd en beschermd volgens de intentie van de Auteurswet. In het bijzonder om de volgende maatregelen te nemen: Te waarborgen dat de auteur, en niet de vertolker, de sfeer bepaalt van auteursrechtelijk beschermd werk dat ter verspreiding wordt vastgelegd op dragers, door te bewaken dat het werk alleen met voorafgaande toestemming van de auteur mag worden gewijzigd of omgewerkt tot luisterboek, toneelstuk of welke andere dan de oorspronkelijke verschijningsvorm dan ook, waarbij aan auteurs van niet speciaal voor voordracht geschreven werk het laatste woord toekomt over op dragers verspreide vertolkingen; (Opnieuw) vast te leggen en te handhaven dat auteursrechtelijk beschermd werk alleen mag worden vermeerderd na voorafgaande toestemming van de maker, met uitzondering van niet-commerciële verschijningsvormen in de zorgsfeer zoals braille. Erop toe te zien dat bibliotheken, zelfstandig of via productiebedrijven, de door hen ingekochte werken pas vermeerderen als de wettelijke termijn van het auteursrecht is verstreken, zodat de vermeerdering van het boek in alle verschijningsvormen blijft gebonden aan de afspraken tussen auteur en uitgever; In het algemeen te bevorderen, en bibliotheken expliciet op te dragen, auteursrechtelijk beschermd werk te beveiligen tegen illegaal kopiëren op een wijze die niet onderdoet voor de beveiliging in het handelskanaal; Bibliotheken op te dragen leenrecht te vergoeden over het uitgeleende werk, met uitzondering van niet-commerciële verschijningsvormen in de zorgsfeer zoals braille; Vast te leggen dat het alleen is toegestaan om namens het collectief van auteurs met een andere partij afspraken te maken over de overdracht van geestelijk of economisch eigendom van auteursrechtelijk beschermd werk, als een representatieve vertegenwoordiging van auteurs daartoe heeft gemachtigd. Dit met uitzondering van de Rijksoverheid, die auteurs in dat geval zal raadplegen; Als gevolg van punt 6: de afspraak van 19 december 2006)* te herzien op een wijze die mede wordt gedragen door een representatieve vertegenwoordiging van auteurs. Als gevolg van punt 6: de afspraak van 4 december 2007)** te herzien op een wijze die mede wordt gedragen door een representatieve vertegenwoordiging van auteurs. Greet Beukenkamp (auteur)
Hans Roelofs
In het rechtsbestel moet het gelijkheidsbeginsel gelden: waar materieel eigendom beschermd is, moet ook geestelijk eigendom beschermd zijn.
Nadja Duijsters

Shirah Lachmann
Ik kom op voor het belang van de lezer, schrijver en vertaler.
Ad Zuiderent
Hierbij kom ik allereerst op voor het belang van de schrijver/dichter.
Esther Gerritsen, schrijver

Ger Bauritius / Bené Alfonso
Ik wil dat de overheid als goed huisvader alles doet wat nodig is om ervoor te zorgen dat mijn geestelijk en economisch eigendom, zowel gepubliceerd onder mijn eigen naam als onder pseudoniem in het digitale tijdperk wordt gerespecteerd en beschermd volgens de intentie van de Auteurswet.


J.C.Tans

Adam Adams
Afzender onderschrijft de petitie die door het auteursdomein is opgesteld en wordt aangeboden aan de minister van OC&W. Auteur & Uitgever Adam Adams
D. Willenborg
Het is mijn overtuiging dat het algemeen belang wederom niet wordt gediend met de maatregelen die de huidige overheidsinstanties menen te moeten nemen. Hetzelfde geldt uiteraard voor het belang van schrijvers, vertalers, uitgevers, dichters en lezers.
Regina Willemse
Schrijvers, dichters én literair vertalers hebben recht op bescherming van datgene wat zij vanuit het diepst van hun ziel hebben gecreëerd en wat hun geestelijk eigendom zou moeten zijn en blijven.
lisa de rooy
ik kom op voor het belang van de schrijver
zeegers

Rob Vermeulen

Jeanette Vergouwen-de Caluwé
Ik wil meewerken aan de verdeiging van de belangen voor musici, auteurs, dichters en journalisten
D. Korsuize
Ik steun deze petitie.
Sietske Groenhart
Uiteraard steun ik deze petitie! http://www.schrijfeengoedboek.nl
R. van Els
Ik kom op voor het belang van de schrijver. Verhalen en kennis zijn de basis van onze samenleving en dient als zodanig behandelt te worden.
lex van zuilen
ik kom op voor het belang van dichter schrijver en vertaler.
J. Buyssen
Het belang van de dichter uit derde wereld landen.
Hans van Dam
Ik kom op voor de belangen van schrijvers, die toch al een marginale positie hebben.
Ditte Merle
auteur informatieve kinderboeken
Marjon Sarneel
als schrijver kom ik op voor het belang van de schrijver. Een nieuwe tijd is aangebroken, we moeten leren om daar op een goede manier mee om te gaan. De overheid heeft als taak via wetten het werk van schrijvers en dichters te beschermen.
Martine Letterie
kinderboekenschrijver
Walter Jansen

Noud Bles
Ik stem in met de petitie.
Eisjen Schaaf

Nico Dros
schrijver
Reina ten Bruggenkate
Schrijfster: Auteursrecht moet een recht blijven volgens de intentie van de auteurswet!
Lizzy Koppe van Pelt
Draag er alstublieft zorg voor dat het geestelijk en economisch eigendom van schrijvers en dichters in het digitale tijdperk wordt gerespecteerd en beschermd volgens de intentie van de Auteurswet.
Charles den Tex

Kristjaan Panneman
Ik ben erg geschrokken van het idee dat het auteursrecht wellicht opgeheven gaat worden, dat lijkt mij geen goede ontwikkeling. Als auteur ben ik er zeker niet van gediend dat iedereen maar mijn 'werk' te pas en te onpas mag gaan gebruiken en aanpassen naar eigen inzicht.
Johannes Jonkers
Literair vertaler.
Catharina Blaauwendraad

Maurits van Friesland
Als schrijver en vertaler vindt ik het schandalig dat zo gemakkelijk met het intellectueel eigendom van anderen wordt omgesprongen!!!!
liesbeth van nes
Ik wil de petitie auteursrecht graag ondertekenen
Dick Welsink
tekstbezorger
renzo verwer
Schrijver/oud-journalist/lezer/mens. Dienaar van het algemeen belang
Nini Wielink, vertaalster

Rebecca Noldus

Marco Daane
Voor mij als auteur en publicist is het onbegrijpelijk dat anderen zonder toestemming of zelfs zonder enige mededeling een werk waarop auteursrecht rust reproduceren en beschikbaar stellen. Hiervoor dient de normale wettelijke wet te worden bewandeld.
Nelleke van Maaren
Ik kom op voor het belang van schrijvers en vertalers.
mischa de vreede
Ik heb als schrijver mijn beroepsleven lang me ingezet voor auteursrechten. Nu nog...
frank van der heul
ik kom op voor mijn belang als beroepsmatig schrijver en hoop dat er snel stappen worden ondernomen om mijn werk op genoemde manier en zonder overdracht van leenrechtvergoedingen tegen deze auteursrechtelijke inbreuk te beschermen.
Ernst Timmer

Peter Vervloed
Enkele kinderboeken van mij zijn als luisterboek op de markt gebracht.
G.C.M. Blokker
Ik wil de schrijvers en met name de kinderboekenschrijvers door middel van deze petitie ondersteunen bij het opkomen voor de auteursrechten.
Inge de Heer
Vertaler
Lies Holtrop

Riet Verbeek

Adriënne Nijssen
Ik kom op voor het belang van de schrijvers. Ben zelf schrijver, weet hoe hard het werken is om een boek te produceren. En iedereen die dat wil kan nu met mijn werk aan de haal gaan zonder dat ik daar één cent wijzer van wordt. Stel je voor dat dat met het werk van elke Nederlander gebeurt, met uw werk bijvoorbeeld.
els tempelaars

p.a. sinon

M.K. Gorter
De overheid dient haar eigen wetten na te leven en het is betreurenswaardig dat steeds vaker blijkt dat het politiek en ambtelijk apparaat niet in staat is haar eigen werk te begrijpen en te doorgronden. Schending van auteurs rechten doet rechtstreeks afbreuk aan het Nederlandse cultuurgoed en bedreigt zelfs (via de analogie) de grondvesten van het economisch bestel indien bedenkers van vernieuwende ideeen, modellen en houders van patenten in Nederland niet meer op rechtsbescherming kunnen rekenen. Ik ben het daarom volledig eens met deze petitie.
t.maters
komt op voor het belang van vertalers, maar natuurlijk ook dat van dichters en schrijvers.
hedda martens
schrijver
Anneke Sips-Cornelissens
Het gaat niet aan dat auteurswerk dat voor een bepaald, gehandicaptendoel gedoneerd was, nu op de open markt komt, terwijl daar voor de auteur geen inkomsten meer aan vast zitten. Met vriendelijke groeten, Anneke Cornelissens Auteur
Linda Polman

Florent De Vos
Onderschrijf volledig de petitie.
Laurens van Krevelen
Auteur en uitgever
rick van der ploeg
schrijver
Janet Blanken
literair vertaler
Bernadette

Christopher Cusack

Jennifer Cusack

Arre DH Fockema Andreae

renee van der haar

Sebastian Cusack

Arthur Sauer
Geheel mee eens
Trudi Rijks
Als schrijver van wie 2 romans ongevraagd tot luisterboek zijn omgewerkt onderschrijf ik de petitie. Uiteraard dient het beschermen van auteursrecht een algemeen, cultureel belang.
Paul van der Lecq
Literair vertaler
Jos van Waterschoot
Als schrijver en vertaler acht ik het van het grootste belang dat mijn rechten en die van alle andere auteurs en vertalers gewaarborgd zijn en blijven.
Paul Syrier
Een flink deel van mijn inkomen als literair vertaler wordt gegenereerd door de exploitatie van mijn auteursrecht in de vorm van leengelden en royalty's. Aan het stelen van auteursrecht door bibliotheken dient onverwijld een einde te worden gemaakt.
Anna Tilroe
als schrijver vind ik het van het grootste belang dat het werk van schrijvers gerespecteerd en beschermd wordt. Dat is ook in het belang van de lezer en de cultuur.
Mariet Meester
Dat bescherming en handhaving van het auteursrecht van groot belang is, zeker in dit digitale tijdperk, lijkt mij als auteur niet meer dan logisch.
Leo van Maris
Vertaler
Mark Leenhouts
vertaler
Ankie Blommesteijn

Daan Bronkhorst
Waar bestaat de mogelijkheid deze petitie te ontraden? Het internet is een fantastische bron van kennis. Het vrijelijk beschikbaar stellen van literatuur draagt bij aan ongekende verbreiding ervan. Het bewerken van teksten is op zichzelf geen inbreuk op literaire wetten: het gebeurt sinds mensenheugenis. Er zijn andere manieren om auteurs schadeloos te stellen. De wettelijke bepaling dat auteursrecht tot zeventig jaar na de dood van de auteur wordt beschermd is onzinnig: die verleent zeventig jaar lang een machtspositie degenen die zelf het werk niet creëerden.
Maartje Fontani
schrijver, algemeen belang
frank van der heul
ik ben tegen dit voornemen
Frans Stüger
Ik onderteken deze petitie in de hoedanigheid van schrijver.
Arthur Graaff
Ik ondersteun als journalist en auteur de petitie van harte. Ik wijs ook op de auteursrechtenstrijd die de auteurs gewonnen hebben, zoals bij de Literom van de openbare bibliotheken, en de Persdatabank-affaire van PCM. Ik ben ook erg positief over Auteursdomein, een heel mooi initiatief.


Hilde Berger
Vreemd hoor, om die termijn van 70 jaar na onze sterfdag nog te willen bekorten! Ik zou wel eens willen weten wat degenen die daarvoor pleiten zouden zeggen als ze zelf werden gedwongen de economische vrucht van een leven hard werken af te dragen aan de gemeenschap, en niet mochten nalaten aan hun kinderen. Als die boeken nu 70 jaar lang geheim zouden zijn, en als dat de vooruitgang hinderde, zoals bij patenten. Maar ze worden in grote aantallen verspreid.
Maurits T.
Als blinde steun ik uw petitie. Beschaafde landen hebben auteursrecht, Nederland moet de piratenvlag niet hoger hangen. Als blinden betreuren wij het overigens dat Dedicon (onder druk van de commersie?) vrijwel geen brailleboeken meer maakt. Met name in de educatieve sfeer is het een enorme handicap dat wij tegenwoordig bijna alle lesstof via het oor moeten opnemen. Je hebt geen overzicht, geen indeling, moet moeizaam terugspoelen enz. Hopelijk wil zich hier eens iemand om bekommeren.


Mirjam de Veth
Vertaler
Robert Anker
Dichter/schrijver
Chawwa Wijnberg

Pieter Lakeman
Ik kom op voor de belangen van schrijvers, onder wie mijzelf, en voor het algemeen belang. Ik dring aan op het voeren van civiele procedures tot het verkrijgen van schadevergoeding voor alle benadeelde auteurs. Een groepsactie tegen de schenders van het recht lijkt mij aangewezen.
ivo pothaar
sluit mij aan bij de petitie als schrijver en lezer Ivo Pothaar
Go Cisac
Nieuw verschenen bij Free Musketeers boektitel:'Met liefde hernoemd' auteur: Chantal Ruisseau ISBN: 978-90-484-0705-7 met een interessante passage met betrekking tot het continueren van het internationale auteursrecht in de chapiters: 'Om over na te denken' en 'Ode aan Jean Dulieu'.
Online bestellen, Boekhandel Auteursdomein

Copyright © 2009 Uitgeverij  Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.


De Stichting|Contact