Auteursdomein®

 
 

 

I S B N  •  D O S S I E R  I S B N  •  D O S S I E R  I S B N  •  D O S S I E R  •Waar gaat het om?


In februari 2007 heeft Stichting Auteursdomein twee klachten voorgelegd aan de Mededingingsautoriteit (NMA):


1. Tweederde van de ca. 20.000 nieuwe Nederlandse ISBN-registraties per jaar, en het overgrote deel van de oude registraties, blijft onzichtbaar voor de consument doordat de ISBN-bank in Nederland niet openbaar toegankelijk is, maar privé-eigendom is van het Centraal Boekhuis BV, de grootste (90%) distributeur van boeken. Daaronder niet alleen werk dat bij kleine uitgevers verschijnt maar ook backlist-exploitaties, mp3 downloads van luisterboeken, e-boeken, proefschriften, onderzoeken etc.


2. CB Online (het bestelbestand van de boekhandel waarin de ca. 30% nieuwe jaarlijkse ISBN-registraties staan die verspreid worden door het Centraal Boekhuis) en de daarop gebaseerde bestelbestanden van de aandeelhouders van het Centraal Boekhuis bevatten systematische fouten. Zo blijven contactgegevens gekoppeld aan de voormalige uitgever, ook nadat de rechten zijn teruggevallen aan de auteur; bovendien ontstaat van boeken die niet, of niet meer, door het Centraal Boekhuis worden gedistribueerd, ten onrechte indruk dat ze niet leverbaar zijn. CB Online wordt gebruikt door vrijwel alle traditionele en online boekhandels van Nederland en een groot deel van de Vlaamse.


Eis:
Openstelling van de ISBN bank in het Publieke Domein en een verplichting voor CB en al haar aandeelhouders om de formulering ‘niet leverbaar via dit kanaal, raadpleeg de ISBN-bank’  op te nemen bij titels die zij niet zelf kunnen leveren.

 

Procedure:
Klacht februari 2007; afwijzing klacht juli 2007; bezwaar tegen afwijzing september 2007; hoorzitting NMA november 2007. Uitspraak 18 februari 2008: klacht wordt niet in behandeling genomen. De stichting zal tegen het besluit in beroep gaan bij de rechtbank in Rotterdam.

 

Home

Petitieregister
'Open ISBN'


Contact

Processtukken (chronologisch):

 • Door Auteursdomein ingediende klacht bij NMA (02/02/2007)
   

 • Bijlagen bij de klacht:

1. Toekenning van een ISBN voor 'De vrouw in het vogelhuis' de titel waarop Uitgeverij Stichting Auteursdomein proefdraaide (augustus 2006)
2. Briefwisseling Auteursdomein-Centraal Boekhuis, waarin opgenomen verslag van navraag van de titel bij boekhandel Scheltema, Amsterdam
3. Idem met de Noord Nederlandse Boekhandel en Bol
4. Verslag navraag van de titel bij boekhandel Paagman, Den Haag
5. Uittreksel handelsregister Stichting Auteursdomein
6. Oprichtingsacte en statuten

Naar deze bijlage

 • Afwijzing van de klacht (27/07/2007)
   

 • Bezwaar tegen afwijzing, motivatie (06/09/2007) (pdf)
   

 • Bijlagen bij bezwaarschrift:

1. Petitieregister 'Open ISBN'

2. Steekproef 'zoeken op ISBN in online boekhandels'

 • Nadere motivering van de klacht, pleidooi in bezwaar (10/10/07) (pdf)
   

 • Uitnodiging hoorzitting NMA (22/10/2007)
   

 • Visuele toelichting bij de hoorzitting (26/11/2007) (powerpoint/html) 
   

 • Pers, standpunten, meningen:
   

  • Volkskrant: 'Maak ISBN-boekenregister openbaar' (27-11-2007)

  • Boekblad Online: reactie Centraal Boekhuis, H.W. Cortenraad (28/11/07)

  • Boekblad Online: NMa bekijkt ontvankelijkheid klacht over CB/ISBN (27-11-2007)

  • Boekblad Magazine: 'Voor auteurs is het van groot belang belang dat hun boeken vindbaar blijven' (interview in Boekblad 6-12-2007)

  • Boekblad Magazine: reactie Filatop, F. van den Hoven (20-12-2007)

  • Lira Bulletin: 'Een open ISBN-register' (Rien Verhoef, 24-12-2007)

  • standpunt schrijversvakvereniging en LIRA
    

 • Uitspraak NMA, afwijzing in beroep (24/02/2008) (pdf)
   

 • Reactie van Auteursdomein op de uitspraak (24/02/2008)
   

 • Pers, standpunten, meningen:
   

  • Boekblad Online, reactie Centraal Boekhuis, H.W. Cortenraad (21/02/08)

  • Volkskrant 'Besloten ISBN-register mag van NMA' (21/02/08)

  • Het Parool (21/02/08)

  • NRC-Handelsblad (24/02/08)

  • Boekblad Online, reactie Auteursdomein P. van de Ven (25/02/08)
    


 

 • Voorstel voor een toekomstige opzet van een open IBN-bank:

Volledig zelfstandige, niet-commerciële ISBN-bank,
kosteloos open in Publiek Domein, volgens Canadese opzet: Uitgevers beheren gestructureerde informatie over hun eigen registraties. Distributeurs, boekhandels en andere commerciële partijen betalen voor gebruik van de gegevens. 
De uitgever bepaalt aan wie zijn data commercieel geleverd mogen worden. Info Canadese opzet:

 E X T E R N E  B I J D R A G E N

Mail uw lbijdrage
(s.v.p. als link)

 •  Voorstellen voor een toekomstige opzet van een open IBN-bank:
   

  • Boek.nl/BoekTrust
   Beheer Bureau ISBN als open domein:
   Basis-boekdata zonder kosten te ‘downloaden’ voor alle partijen.
   Uitgevers beheren kosteloos de informatie over hun eigen titels en kunnen deze vrij importeren en exporteren.
   Betaling voor commercieel gebruik van verrijkte boekdata.
   Toelichting:

    

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  


Copyright © 2006 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%