Stichting A u t e u r s d o m e i n

 
 

Laatst bijgewerkt: sept. 2009


U W  B A C K L I S T :  H E T  G E M A K  D I E N T  D E  A U T E U R
 

Uw backlist is u dierbaar. U wilt uw boeken leverbaar houden, maar met een hoofd vol bijzaken en een agenda vol afspraken kunt u niet schrijven. Liefst bent u er zo weinig mogelijk tijd aan kwijt. Auteursdomein wordt geleid door auteurs, die vertrouwd zijn met de wensen en behoeften van de schrijver. Het is een non-profit uitgeverij die statutair tot doel heeft auteurs beter in staat te stellen te leven van de opbrengst van hun werk. Doelstelling is een verbetering van de economische positie van auteurs en een vergroting van het inzicht in, en de invloed op, de exploitatie. Daarnaast doet de stichting aan belangenbehartiging. Zo zet ze zich in voor zaken als de verlenging van de winkelduur van het boek, behoud van de backlist voor de auteur, beperking van ramsj, sterkere auteurscontracten, betere 'bookmatching', invoering van een recensiecode en openstelling van de ISBN-bank.

 • De titel is permanent leverbaar, in grote of kleine oplagen.

 • De auteur ontvangt 50% van de Vaste Boekenprijs (VBP) voor de verkoop via de website van Auteursdomein. De auteur bepaalt zelf de VBP.

 • 30% royalty van de Vaste Boekenprijs (VBP) voor de verkoop in het handelskanaal via Centraal Boekhuis.

 • 30% royalty van de bruto verkoopprijs van e-boeken die worden geleverd in het handelskanaal via het Centraal Boekhuis.

 • Controle op de rechten. Auteursdomein stuurt alle aanvragen door naar de individuele auteur, ook van bibliotheken.

 • Beste mogelijke beveiliging van e-boeken via Centraal Boekhuis.

 • Veel invloed op het omslag en op de presentatie in de boekhandel.

 • Auteursdomein draagt er zorg voor dat u veilig opereert binnen de wettelijke grenzen van het auteursrecht op omslag en binnenwerk als u bestaand werk herdrukt door middel van scantechniek ('klonen').

 • Het werk wordt aangeboden in een omgeving van auteurs wier werk verschijnt bij literaire uitgeverijen. Debuteren is niet mogelijk.

 • Het werk wordt vindbaar gemaakt voor zoekmachines met een koppeling naar uw eigen homepage.

 • De mogelijkheid ook elders gedrukte boeken (bijv. restvoorraad) te signeren of van een opdrachtregel te voorzien en zelf te verzenden. Klantgegevens belanden overzichtelijk in uw mailbox. Auteursdomein zorgt voor een kant-en-klare factuur. De klant rekent rechtstreeks af met de auteur.

 • Online uitgeefstudio voor de productie van boeken, luisterboeken en e-boeken

Wat heeft Auteursdomein te bieden?

 

  


Copyright 2006 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.
 


De Stichting