Formulier backlistrechten Stichting Auteursdomein

Bericht over het vervallen van exploitatierechten

 


Aan uitgeverij:
............................
 

Straat: .......................................

Plaats, postcode: ...........................


Datum:

 

 

Ondergetekende:

...........................................................................

Geeft bericht dat het exploitatierecht op de volgende titel(s) vervallen:

ISBN, titel:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................Datum waarop de rechten vervallen:
O Dagtekening van deze brief
O Anders, namelijk:......................................
 

Reden:
Aangevinkt wat van toepassing is:

  • Het boek is langer dan 1 jaar niet meer in boekvorm beschikbaar voor het publiek, én de uitgever heeft laten weten het boek niet binnen de door het VvL-Modelcontract voorgeschreven 2 jaar te herdrukken; alternatief: het boek is inmiddels 3 jaar of langer niet beschikbaar voor publiek.
     

  • Het exploitatieresultaat gedurende een periode van twee jaar is dermate gering geweest dat voortzetting van de exploitatie in redelijkheid niet van de auteur kan worden verlangd, waarbij bovendien de door het VvL-Modelcontract voorgeschreven 1 jaar wachttijd inmiddels is verstreken.
     

  • De uitgever heeft zich beperkt tot het fysieke beschikbaar maken van het boek zonder dat sprake is geweest van een verkoopinspanning zoals opgedragen in artikel 6 lid 1 van het VvL-Modelcontract ('Exploitatie'), hierbij wordt tevens verwezen naar de omzet over de laatste 12 maanden.
     

  • Het boek is verramsjt en de eventuele wachttermijn verstreken.

Restvoorraad:
De auteur is wel/niet (doorhalen wat niet verlangd wordt) bereid een eventueel uitgeefrestant over te nemen tegen een vergoeding van €.........  per stuk.*

 

Digitale eindversie manuscript:
Onder verwijzing naar artikel 15 lid 7 van het Modelcontract stel ik wel/niet prijs op de eindversie van het in samenspraak gecorrigeerde manuscript.
 

Met vriendelijke groet en hoogachting,


Ondertekening:
 

......................................................

 

 

Auteur: ...........................................

adres: .............................................

plaats, postcode: ..............................

Telefoon: .........................................

e-mail: .............................................
 

 

 *  Kostprijsbasis paperback € 2,00.