P E T I T I E   O P E N    I S B N

 

22 december 2008

ISBN-BANK OPENGESTELD

Na twee jaar procederen, en mede dankzij de steun van vele honderden ondertekenaars van het petitieregister 'OPEN ISBN' heeft het Centraal Boekhuis de ISBN-bank op 22 december opengesteld voor het publiek. Na tientallen jaren is het werk van schrijvers, dichters en wetenschappers nu weer vindbaar op een centrale plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, onafhankelijk van de manier waarop het wordt gedistribueerd. Hiermee wordt het petitieregister gesloten. Onze warme dank aan alle ondertekenaars voor uw onmisbare steun bij dit prachtige resultaat. U kunt de ISBN-bank raadplegen op www.isbnbank.nl 

Stichting Auteursdomein

   home
 
   Dossier 'ISBN'

Petitie ISBN
Naam:E-mail:Bericht:
Auteursdomein

Vanaf vandaag (5 september 2007) staat het petitieregister ISBN open voor tekening. Het ondersteunt een in februari ingezette procedure voor de Mededingsautoriteit. Eerdere per e-mail ontvangen steun zal in het register worden geplaatst.
Antiqbook - IJme Woensdrecht


Annette van der Velden


Jona Oberski

auteur
Uitgeverij Digitalis


JG vd Berg


Alexander Boer


Petra Middendorp


Richard Pruim


Roel Bentz van den Berg


Marion Bloem

Ik ben het ermee eens dat wij als auteurs gebaat zijn bij registratie van ISBN nummers
Reina ten Bruggenkate

Ja, ik ben het ermee eens dat de ISBN-databank voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn.
Frans Cladder

Het siert het boekenvak niet dat dit onderwerp geen hogere prioriteit heeft gehad dan de Vaste Boekenprijs. Wij hebben een pagina aangemaakt op www.boek.nl/isbn/open.php met onze argumenten inzake een open-isbn-bestand.
Saskia Noort


Hans Vervoort

Ik steun deze petitie
Hero Hokwerda

Hierbij verklaar ik dat ik de petitie met betrekking tot het openstellen van de ISBN-gegevens van harte steun: het wordt tijd dat daar eens iets aan gebeurt!
Jeannette Coppens

Ik steun de petitie open ISBN
Theo Kars

Ik betuig hierbij mijn steun voor het pleidooi voor open toegang tot de ISBN-databank(ik ben de auteur van negentien boeken en de vertaler van een twintigtal andere).
Maarten Fraanje

Ik ben voor een vrij toegankelijk ISBN databank!
Bertien de Moor


Marianne Gossije

Ik ben vóór een openbaar toegankelijke ISBN-databank. M. Gossije
Willemijn L. Stokvis

Om chaos in de boekenwereld te voorkomen is het mijns inziens zeer noodzakelijk dat alle daarvoor inaanmerking komende boeken van een ISBN-nummer voorzien zijn.
A.C.M. Vestdijk- van der Hoeven

Ik steun deze petitie, aangezien het verkrijgbaar zijn van het werk van Vestdijk ook wordt bemoeilijkt door de bovenomschreven situatie. Ik maak zelf nieuwe Vestdijk-uitgaven die wel een geregistreerd ISBnummer hebben, maar inderdaad niet vindbaar zijn via het C.B.
Walter Jansen

Wij zijn het van harte eens met uw standpunt. Walter Jansen Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp Bokehandel Romijn, Oosterbeek
Rien Verhoef


Else Flim

Een ISBN databank moet er voor iedereen zijn! Ik steun de Stichting Auteursdomein bij het beroep aantekenen om via de NMA het recht te verkrijgen de ISBN databank openbaar toegankelijk te maken. Veel succes in deze strijd.
Betty Sluyzer

Ik ben van mening dat alle boeken met een ISBN op een gemakkelijke manier traceerbaar moeten zijn, zodat ze gekocht kunnen worden. Ik hoop dat we het voor elkaar krijgen.
yvonne floor


Kelly Snel

Ik steun de petitie.
Marijke Emeis

Ik steun de petitie van de Stichting Auteursdomein om de ISBN databank openbaar te maken.
Karin Spaink


wim burkunk

ik steun de petitie van harte
Pauline de Bok


kirsten emous

Ik steun deze petitie
judith maassen


albertine sterk


Drs HJS Mock

ik steun deze petitie,als kleine uitgever zijn al onze ISBNS ONVINDBAAR voor de boekhandles. Amphora Books, amsterdam
Mary Schoon

Ook ik vind het belangrijk dat er openheid van zaken komt en dat het ISBN bestand open is en te bekijken voor auteur en uitgever.
Hilda Algra


trude de jong


Jan J.B. Kuipers


nicolaas matsier

ik steun uw petitie graag.
Heleen Vissinga

Ik steun deze petitie.
Jasper Mikkers

Ik wil graag dat alle boeken met een ISBN-nummer in een centraal register staan opgenomen.
Tymen Trolsky

Zie Jasper Mikkers.
dr Henk de Vries

Ik betuig instemming met de petitie ‘Open ISBN’ dr Henk de Vries, hispanist, vertaler Obere Mattstrasse 31d CH-8713 Ürikon - Zwitserland
Pauline Oud

Wij maken boeken voor de lezers, maar de lezers moeten onze boeken wel kunnen vinden!
Gerard Cruys


Claire Hülsenbeck

ik steun de petitie
Frans Stuger

Ik ben van mening dat de ISBN-databank en daarmee de vindplaats van een boek voor iedereen toegankelijk moet zijn. Om die reden onderteken ik de petitie. Dat is niet alleen van belang voor auteurs maar ook voor de lezers.
Dick Schaap

Ik steun de petitie open ISBN
Marga van Lonkhuijsen

Voor een open ISBN
henny fortui


henny fortuin


Marten Nubé

Het wordt de hoogste tijd dat de ISBN databank openbaar en toegankelijk wordt.
Paul Troost


syl van duyn

Ja, de ISBN-databang is belangrijk en moet toegankelijk blijven
Ad Zuiderent

Hiermee betuig ik mijn steun aan de actie voor een open ISBN
Rebecca Noldus


Christine Kliphuis

Ik steun de Petitie Open ISBN. Van mijn achttien kinderboeken staan er diverse ten onrechte als 'niet leverbaar' op boekensites, terwijl ze wel degelijk via de boekhandel en uitgever beschikbaar zijn. Bij het CB wordt automatisch de term 'niet leverbaar' bij een titel gezet zodra er een maand geen exemplaar van is verkocht. Dat is misleidend voor de internetconsument, die ten onrechte denkt dat het boek niet meer te krijgen is. Bovendien is het nadelig voor de verkoop, want de potentiële koper stopt met pogingen het boek aan te schaffen.
Nelleke van Maaren

Ik steun de petitie van harte
Iris van der Heide

Gerda van Wageningen

Graag steun ik de actie om te komen tot een open toegang tot de ISBN- databank.
sabine wisman

Ja, ISBN open!
stanny verster

Ik steun deze petitie
C.M. de Hoog

Hierbij ondersteun ik het streven van de Stichting Auteursdomein om in beroep te gaan tegen de beslissing van de NMA.
Paul Bruijn

Ik steun deze petitie van harte. Paul Bruijn
Nicolette Hoekmeijer

Ik steun deze petitie van harte
Christine Elion

De NMA maakt een cirkelredenering door dit onderwerp niet te behandelen wegens onvoldoende economisch belang. Zolang de ISBN-lijst niet open is, heeft het voor ons geen zin om eigen werk te exploiteren. Dus blijft het economisch belang vanzelf nul. Kras wordt het in combinatie met de recente aanpak door de NMA van de 'prijsafspraken' voor vertalers. Zo schept de NMA haar eigen gelijk: vertaaltarieven zakken door de bodem en de vrije markt blijft voor ons gesloten. Economisch belang van onze beroepsgroep: nihil.
Liddie Austin


Simone Korkus

Ik steun het pleidooi van Auteursdomein voor open toegang tot de ISBN-databank
frank van der heul

Ik sta achter dit voornemen en steun de petitie
Rom Molemaker

Natuurlijk moet de ISBN-databank voor iedereen toegankelijk zijn.
Henk de Jonge

Open met die handel en leve de verkoop van litaratuur, poezie en mooie bibliofiele werken, want er wordt al genoeg vernietigd in dit land!!
Patty Adelaar


Martine Nijhoff

Ik steun de petitie. ISBN moet open en toegankelijk zijn.
Lizzy van Pelt

In de bres voor schrijvers is altijd goed! Ik ben het helemaal eens met jullie opmerking en teken hierbij de petitie. Lizzy van Pelt
Tijs van den Boomen

Ik steun de oproep voor een open ISBN
Arjen Mulder

Maak die ISBN lijst geheel toegankelijk via internet, dat zou zeer velen een groot plezier doen en mij telkens weer een hoop werk schelen.
Jan Willem Bos


SELMA NOORT

AUTEUR
EISJEN SCHAAF

Ik steun deze petitie vanuit het algemeen belang.
P. Meeuse

Als auteur en vertaler steun ik de petitie voor een open ISBN
E. Kweksilber

als boekhandelaar voor het algemeen belang
Anneke Cornelissens

Als auteur van kinderboeken, lesmateriaal voor volwassenen en boeken voor volwassenen vind ik het belangrijk dat elk boek verplicht een ISBN nummer heeft, zodat ook de registratie en het terugzoeken van boeken eenvoudig blijft.
Esther Gasseling · Uitgeverij XTRA

Als zelfstandige, onafhankelijke en ongebonden uitgeverij ondersteunen wij deze petitie van Stichting Auteursdomein. Wij zijn van mening dat de ISBN-bank openbaar toegankelijk behoort te zijn. Tevens benadrukken we dat wij economische schade lijden door het feit dat de ISBN-bank thans - ten onrechte - een besloten systeem is.
Mariet Meester

Als auteur steun ik van harte de petitie Open ISBN
Els Launspach

Als auteur van diverse boeken (bij uitgevers als Holland, Gottmer, Zwijsen, Terra Lannoo)en als onderzoeker en als lezer steun ik deze petitie van harte.
A. van Os

In het belang van onze uitgeverij en de bij ons aangesloten auteurs ondersteun ik dit initiatief van harte.
M. Boelsums

als auteur zijnde acht ik dit van groot belang
Sieneke de Rooij

Auteur en fan van zoeken; zoeken is goed en vinden moet! Hartelijke groet.
Lies Holtrop

auteur
Graa Boomsma

Grotere openbaarheid ISBN ten bate van alle auteurs
bert zeijlstra

ik steun deze petitie
Ger Bauritius

Auteur onder eigen naam en onder pseudoniem Bene Alfonso
Henk de Weerd

Zowel als lezer als als schrijver en uitgever onderteken ik deze petitie
gerard van emmerik


Augusta Verburg

Ik ben schrijver van kinder-en jeugdboeken en uiteraard is het van belang dat mijn boeken traceerbaar zijn.
Elle van Lieshout


Erik van Os


Arjette de Vroet

Kom op voor algemeen belang, belang als auteur, uitgever en lezer.
w. welling

Als auteur deel ik de mening dat boeken altijd traceerbaar en daardoor gemakkelijk te bestellen moeten zijn.
Rien Vroegindeweij

Het ISBN mag geen Internationaal Selectief Boek Nummer zijn.
Petra Cremers

Ik steun deze petitie! Petra Cremers, kinder- en jeugdboekenschrijver.
Peter Vervloed

Ik onderteken de petitie als auteur.
Uitgeverij Maretak

Wij vinden het van het grootste belang dat onze boeken bereikbaar zijn voor iedereen. Onze boeken liggen niet bij het CB en het ISBN register is niet te raadplegen door het publiek. Daarom pleiten wij sterk voor een vrij toegankelijk ISBN (en aanvullende data) bestand! Luc Noorlander Uitgeverij Maretak Postbus 80 9400 AB Assen
Gijs IJlander


Carla van Kollenburg

Ik teken deze petitie als lezer én als schrijver.
Anneke Scholtens

Natuurlijk hoort de ISBN-databank voor iedereen toegankelijk te zijn!
danielle schothorst

ik steun deze petitie
rené appel

Ondertekening lijkt me genoeg (als auteur)
isabel van duijne

auteur/illustrator
mies van Hout


E.R. Frouws

Voor een vrije, toegankelijke pers, voor het belang van de kleine uitgever en de lezer die op zoek is naar meer dan alleen de bestsellers: geef het Open ISBN alle ruimte!
monique beijer

openbaar ermee !
Gil vander Heyden

Ik ben auteur en lezer
G. de Groot

illustrator en vormgever
A.M. Kalwij

Ik teken de petitie. Ik heb er belang bij als auteur.
Jacques Schievink

uitgeverij VSSD
Anne Takens

Ik ben kinderboekschrijfster en steun het pleidooi
Joke Wit

ik steun van harte deze petitie


webmaster, overbelasting opgelost
pauline vd ven

Titels waarvoor een ISBN wordt geregistreerd moeten voor iedereen zichtbaar en vindbaar zijn, ongeacht de manier waarop ze worden verspreid. Daar zijn ISBNs voor bedoeld. Een gesloten ISBN-bank is niet van deze tijd en bovendien in strijd met het eigen internationale protocol.
Hans Mcilveen

Ik ben vóór een openbaar toegankelijke ISBN-databank.
Maria van Daalen (auteur)

Graag een open ISBN-registratie
Marcella Hart

Graag wil ik als medewerker (redacteur) bij uitgeverij Maretak het petitieregister tekenen. Marcella Hart
Cora Bastiaansen

Als auteur, vertaler en lezer vind ik dat de ISBN-databank voor iedereen toegankelijk moet zijn.
theo vijgen

auteursbelang
Berdie Bartels

ik steun de petitie (als auteur)
Leny van Grootel

Ik sta als auteur achter de petitie open ISBN
Barbra Arrindell

ISBN open voor iedereen!
Marianne Witte

Als auteur van kinderboeken steun ik deze petitie.
Henk Hardeman

Ik steun de petitie als jeugdboekenschrijver.
marjan Berk

auteur.
O. van Asten

Ik ben voor een open ISBN in het belang van de lezer.
Dorry Roothans

Ik steun de petitie voor een open ISBN
Marlene Hommes

Auteur
Liesbeth van der Jagt

Als auteur van kinderboeken steun ik deze petitie van harte!
Ivo de Wijs

Het gaat mij om de belangen van auteurs en lezers. Dank voor uw inzet, IdW
Prof dr Paul Vitanyi

Open ISBN is vanzelfsprekend; restricties op toegankelijkheid zijn geheel uit de tijd en niet van een moderne open maatschappij.
piet van der waal


Thea Dubelaar

Het is zowel in het belang van de auteur als van de kleine onafhankelijke en bijzondere uitgeverijen, en natuurlijk ook in het belang van de potentiele lezer dat ELK boek vindbaar is met behulp van het ISBN nummer. Wat is anders het nut van zo'n nummer?
piet van der waal

Van harte ondersteuning, auteur kinderboeken.
Ria van Els- Dubelaar

Ik kom op voor het belang van de auteurs
Uitgeverij Zijdar Book

Wij steunen deze petitie van harte.
Peter Nuyten, illustratieve vormgeving & strip BNO

In het algemeen belang, maar ook zeker in het belang van allen die betrokken zijn bij de tot standkoming van het boek.
peter van harmelen

ik steun de petitie
Pieter Lakeman

Waar haalt de particuliere organisatie Centraal Boekhuis het recht vandaan om een register in het algemeen nationaal belang voor eigen commerciele monopolistische strategie te mogen gebruiken? Pieter Lakeman
Klaartje van der Put

Ik teken als betrokken lezer, auteur & kinderboekenillustrator.
Eelke de Blouw

belang van auteur
Hester Knibbe

Ik kom op voor de belangeen van auteurs en uitgevers in het bijzonder, alsmede voor het algemeen belang.
A. Hoofs

Ik kom op voor mijn eigen belang en dat van mijn collega auteurs
T.M. van Zeldert

Boekhandel & algemeen belang
Heijo Alting

Ik steun het pleidooi voor het openbaar maken van de ISBN-database. Heijo Alting, vertaler
Thijs VerLoren van Themaat

Het is van wezenlijk belang dat het ISBN-Bureau in het publiek domein toegankelijk komt en dat de uitgevers (mede daarom) hun uiterste best gaan doen om de gegevens juist en volledig te houden -- en daartoe door de beheerder in staat worden gesteld. Mijns inzien zou het ideaal zijn als het beheer van het bestand zou worden ondergebracht bij de KB, die immers toch al volop doende is titelinformatie te verzamelen en de verrijken, en het als haar taak ziet het publiek optimaal te informeren over titelgegevens.
Dhr. C.L.J.M. Oostwegel


B.E.J. Vitanyi

als lezer kom ik op voor het belang van de auteur en daarmee voor de lezer
Timo Bleeker

Algemeen belang + drukker/printer
john jansen van galen

Hoop gezeik gehad met een boek dat is uitgegeven door stichting De Alliantie (gemeente Rheden), een ISBN-nr heeft, maar volgens het CB en erkende boekhandels niet verkrijgbaar is. Maar het ligt bij de boekhandels te Velp! Zet 'm op!
J.B.J.Kuijkhoven

Goede zaak. ISBN is ons ooit vanuit de regelgeving opgelegd geworden. Daarom behoort ISBN een openbare dienstverlening te zijn die het zakendoen vergemakkelijkt. Scan Laser BV. (Pod leverancier)
Pia van de Ven


M.K. Gorter

Voor het behoud van onze taal en cultuur op lange termijn is het nodig dat onze gedachten, die wij belangrijk genoeg vinden om op te schrijven en uit te geven, ook gevonden en gelezen kunnen worden.
prof.dr. bernard m.s.van praag

dit is een beperking van het mededingingsbeleid. Het dient door de NMA te worden aangepakt.
Hendrik Lenstra


Marij de Jong

Dit is een vorm van practische informatiebeperking, die mij als lezer benadeelt. Daarnaast is het van algemeen belang dat de toegankelijkheid van het gehele register voor een ieder zo laagdrempelig mogelijk is.
Ted van Lieshout


B.I. de Lange

ik steun de petitie van harte
Manon Smits


Pieter van der Drift


dr. Sonja Pos

Hierbij steun ik van harte openbaarheid van de ISBN-nummers.
Ronald Vlek

vertaler
Karina van Santen

Als vertaler steun ik de petitie van de Stichting Auteursdomein om de ISBN databank openbaar te maken.
Marjolijn Hof

auteur
Karoline Scherner

vertalers
Janet Blanken

vertalers
Tsead Bruinja

Als dichter.
Lucy Pijttersen

Namens mijzelf als vertaler en mijn collega-vertalers
Thera Idema

In het algemeen belang en dat van auetrus en vertalers onderteken ik hiermee de petitie. Vriendelijke groet Thera Idema (vertaler)
Lidwien Biekmann


Wil Boesten

auteur en vertaler
Olaf Brenninkmeijer

Als vertaler ben ik voor openbaarheid.
herman franke

auteursbelang en algemeen belang
Johannes Jonkers

Als vertaler steun ik de petitie van harte.
Martine Woudt

Als vertaalster steun ik de petitie Open ISBN
Josien de Wit

Schrijfster
marijke scholts

Ik steun de petitie van harte (vertaalster)
Nini Wielink


Renée Merkestijn

Als schrijfster vind ik dat ISBN voor iedereen toegankelijk moet worden.
Yond Boeke

vertaler
Tineke Hendriks


ilse starkenburg

dichter
Tjadine Stheeman

Literair vertaler en lezer
Marijke van Mil

Elk boek met een ISBN moet gevonden kunnen worden! Ik heb van twee titels zelf het restant opgekocht. Nu staan ze als 'niet leverbaar'in het CB bestand. Ook voor kleine uitgeverijen is openstelling heel belangrijk.
Job Degenaar

Als dichter/publicist/lezer kom ik op voor het belang van de gehele boekenbranche.
Nico Dros

auteur
Peter Diderich

Als vertaler steun ik deze petitie.
Stamperius

auteur
Gerda Baardman

Als vertaler sta ik achter deze petitie.
Paul Heijman

Een open ISBN-registratie is een must!
koos meinderts


Liesbeth Jongkind

auteur
Noud Bles

Ook ik steun de petitie van de Stichting Auteursdomein om de ISBN databank openbaar te maken.
Kelly Snel

auteur
Dirk Zijlstra

Ik steun de petitie voor een open ISBN als vertaler.
Geertje Gort

auteur
Jana Beranová

Ik ben auteur (voornamelijk dichter) en vertaler uit het Tsjechisch van proza en poëzie.
Hilbert Kuik


A.R. Schröder

Auteur
Reinier Rijke

Ik ben initiatiefnemer van BoekenRoute: daar staan veel "verborgen" boeken, de slachtoffers van het niet-toegankelijke ISBN bestand. Reinier Rijke
leonie kooiker

ik doe eraan mee
Patty Krone

Ik steun!
Lenze L. Bouwers

Steun.
Herman Altena

Een Open ISBN is in het belang van allen die de toegankelijkheid van een breed boekenaanbod een warm hart toedragen.
Truus Boot


Marijke Spies

Graag ondersteun ik de petitie voor een Open ISBN
Henk van Kerkwijk

Ook ik ben het eens met de actie van de stichting Auteursdomein waarin opgeroepen wordt voor een 'Open ISBN'. Het is in feite verbazingwekkend dat niet allang open was. Henk van Kerkwijk.
Erik Lindner

Dichter
Judy Elfferich

Zowel schrijvers en lezers als bibliotheken, boekhandels en (kleine, bijzondere) uitgeverijen zijn volgens mij gebaat bij een open en compleet ISBN-databestand.
Martine Letterie

auteur
Elke Parsa

Ik steun deze petitie van harte en teken als vertaler en natuurlijk als boekenliefhebber in het algemeen!
Jacques Westerhoven

Als vertaler vanuit het Japans steun ik deze petitie van harte, ook in het belang van alle buitenlandse auteurs die onze taal niet voldoende beheersen om in Nederland voor hun rechten op te komen.
Regina Willemse


Paul van der Lecq

(vertaler)
Bart Vonck

IK ben een Belgisch-Vlaamse dichter en literair vertaler
H.U.Jessurun d'Oliveira

Het lijkt me in het algemeen belang dat de transparantie van dit register wordt bevorderd.
Jan Karel Lenstra


Rob van der Veer

ik ben vertaler en sta geheel achter u.
H. Dogan

vertaler
Irving Pardoen

Altijd gedacht dat ISBN al openbaar was. Lijkt me vanzelfsprekend, dus nu van harte eens met de petitie! Hartelijke groeten!
Ynskje Penning

Openheid is zeer belangrijk en zeker in het boekenvak. Heb me er hooglijk over verbaasd dat een van mijn boeken gepubliceerd bij een kleine uitgeverij voor boekhandels langdurig onvindbaar bleek, nu begin ik te begrijpen waarom.
Inge de Heer

Vertaler
Joyce Bunt


mineke schipper

auteur
Cees Willemsen

Als auteur lijkt me een open ISBN voor alle betrokkenen bij het boek van belang
benny lindelauf

auteur
Joop de Jong

Goed idee, spreekt hier een fervent lezer
Chawwa Wijnberg

Ik ben voor open isbn Chawwa Wijnberg
M. Theulings

Om gegevens na te kunnen gaan wanneer, waar en door wie een bepaald boek is uitgegeven kan heel handig zijn om verschillende redenen al is het maar om niet de kans te lopen een boek twee keer te kopen. vr. gr Margriet een lezer
F.Th.Olivier

Ik steun de petitie
David Korsuize

Voor auteur
A.M. Dubelaar

Ik steun de petitie open ISBN
F.H. Hofstra

Ik steun de petitie voor een open ISBN-databank
Blokker G.C.M.

Ik steun de petitie.
carli biessels

Bij deze onderteken ik het petitieregister tbv Open ISBN
ml dartee

auteur
Frans Denissen

auteur en literair vertaler
J.M.Hofstra

Als lezer ben ik het eens met deze petitie. Schrijvers zijn de enige eigenaar van hun teksten en verdienen het daarvoor betaald te worden!
Ineke Kloppenburg


Frans Kloppenburg


Eveline van Hemert

Als vertaler steun ik deze petitie van harte.
Sjaak de Jong

vertaler
Margaret van Lent

Boekhandelaar
Cara Ella Bouwman

Ik heb een aantal standaardboeken uit het Indonesisch vertaald, en verhalenbundel en voor Amnesty over schrijvers/ dichters en mensenrechten in Indonesie een bundel. Op een goed moment verdwijnen die boeken dan totaal uit de aandacht. Dat vind ik jammer. Verder ben ik voor een vrij register en data.
Anne van Amstel

Auteursbelangen
Greet Beukenkamp

Als auteur steun ik de petitie voor openbaarheid voor iedereen van de ISBN-databank.
rick van der ploeg

auteur en lezer
Jeroen van Splunder


tom maas

natuurlijk moet het ISBN open en toegankelijk zijn! Tom Maas
Anabelle Lindecke

ISBN moet open en toegankelijk ! Anabelle Lindecke
Wilma Geldof

Mijn belang is in eerste instantie als auteur (ik ben jeugdboekenschrijfster), in tweede instantie als lezer.
D. Willenborg


L.A.J. Baars

Het belang van openbaarheid is evident ook een algemeen belang voor alle Nederlandse Boekenlezers. In deze tijden van openheid en transparantie kan het toch niet zo zijn dat één organisatie over de toegang/databank beschikt van alle gepubliceerde boeken in Nederland.
Wijnand Prins

Geachte heer/mevrouw, Ik onderteken de petitie als non profit uitgever, auteur, lezer en in het algemeen belang van de bescherming van de rechten van burgers. Met vriendelijke groeten, Wijnand Prins.
Erik Willemen

Algemeen belang
L.L. van Maris

secretaris Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
stichting auteursdomein

Auteur en uitgever betalen in feite euro 7,38 per titel om onzichtbaar te worden opgeborgen door het Centraal Boekhuis - tenzij ze hun werk tegen betaling door Centraal Boekhuis laten verspreiden.
Theo Goossen

Bij deze mijn ondertekening van de petitie voor het openbaar maken van de GEHELE ISBN-databank. Ik vind het ronduit belachelijk dat er slechts een deel door dit bedrijf gepresenteerd wordt, terwijl alles toegankelijk zou moeten zijn. Niet slechts dat wat het meeste geld oplevert, of de meeste korting oplevert. Bij deze mijn steun aan deze goede zaak. Openbare informatie dient vrij toegankelijk te zijn! MVG, Theo Goossen.
Stichting Boek.nl

Ons beknopt pleidooi voor een open-isbn is te vinden op http://www.boek.nl/isbn/open.php
Willem A. Donker

Een open en toegankelijk ISBNummer bestand is in het algemeen belang van schrijver, vertaler, uitgever en boekverkoper!
Simon Splinter

Bevrijd de boeken uit het boekhuis! BookMovers, softwareontwikkelaars.
Frank van den Hoven / uitgeverij Filatop

Ik zat tot voor kort bij andere distributeurs waardoor de boeken van mijn auteurs als "niet leverbaar" in het CB-bestand, de facto hét bestelbestand voor de boekhandel, te boek stonden. De boekhandel keek vaak niet verder en liet het daarbij waardoor ik als uitgever en mijn auteurs, aanzienlijke omzetderving hebben gehad, en de consumenten waar we het uiteindelijk voor doen, vaak ten onrechte onze boeken zijn misgelopen. Waardoor ik me uiteindelijk toch maar bij de de facto monopolist CB heb aangesloten. Maar eerlijke marktwerking en een gelijkwaardig "speelveld" is dit niet. Hoog tijd dus voor een op welke wijze dan ook, centraal en openbaar toegankelijk bestand waarin ALLE boeken, auteurs, uitgevers en distributeurs makkelijk te vinden zijn.
Antoni Barten

v/h auteur uitgever. Lid LIRA. Ondersteun het onafhankelijke [Canadeese] systeem.
S. Grootfaam

Wat vreemd zeg dat het niet gewoon geheel zichtbaar is dat ISBN bestand. Belachelijk.
Herman Hiemstra

Ik steun deze petitie omdat ik wil opkomen voor de belangen van auteurs en vertalers.
Ron de Leeuw

Ik kom op voor de belangen van zowel auteur als lezer. De auteur wil gelezen worden door een zo groot mogelijk publiek en de lezer wil maximale keuzevrijheid. Het is daarom belangrijk dat het Internationaal Standaard BoekNummer wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld; het gemakkelijk terugvinden van dat ene boek, in de documentatie.
Kees Hobo

Als lezer wil ik inzage hebben in het isbn register. Ik vind het van de zotte dat dit niet kan.
Cock

Iedereen moet kunnen lezen wat wel en niet is uitgebracht, dus daarom steun ik deze petitie. Gr, Cock
Sjoukje Bakker


Oscar Zeelenberg


pieter hoekstra

Ik steun de petitie van harte.
P.A. Sinon

vóór openbaar ISBN-register!
Bjorne Willemsen

Open ISBN is zsm nodig, ook voor de zelfstandige uitgever!
Dick van der Zee

Als grafisch vormgever van voornamelijk boeken sta ik geheel achter de petitie.
Ingrid Bilardie - de Boer

Als auteur en lezer steun ik de petitie open isbn.
Netty van Kaathoven


Kaat Roozal


Aart Korteweg


Maike Salet

Schrijvers en uitgevers hebben het al zo moeilijk, maak het ze nou niet nog moeilijker door gewoon leverbare boeken als niet leverbaar te zetten, alleen maar omdat ze niet in het CB liggen...
S. van Poppel

Als lezer/boekenfanaat ben ik vóór open ISBN.
Inge

Dit is in het belang van alle partijen!
I. Scout

Ik steun deze petitie in het belang van iedereen die er mee te maken heeft: auteur, lezer, vertaler, uitgever, boekhandel, drukker, vormgever en in het algemeen belang!
EllisFlipse

Ik teken dit om op te komen voor zowel de lezer als de auteur.
Set Pronk

auteur
Wout Salet

Ik kom op voor belang van auteur, vertaler en lezer.
Sérgio do Carmo

Ik kom op voor het belang van de uitgever, de lezer, de auteur en het algemeen belang.
Aukje Schotanus

Ik kom op voor de auteur
jacqueline servais

Ik steun deze petitie uit algemeen belang, maar tevens uit eigen belang. Ik betaal voor een ISBN, dus ik wil waar voor mijn geld. Volgens mij is dit tegenhouden en 'niet leverbaar zijn' in strijd met de regels van de NMA
Irene Langenfeld


Carien Touwen


Dimphy Geldhof

Voor de algemene belangen natuurlijk.
C. Vink

Ik teken als lezer deze petitie!
Irene Viergever


Marlies Vaz Nunes


Mark compier


s. de Geus


Elianne de Corte


Inge Biesmans

Nu weet ik waarom ik in de boekhandel bepaalde boeken niet kan bestellen omdat ze zogenaamd 'niet meer leverbaar' zijn....
Zoë

in het belang van iedereen
webmaster

De stand: C. Vink was de 300ste tekenaar van het register!
E. van Brink

Kan zo niet langer! Een lezer die wil lezen wat hij wil lezen
Karin Adams

Ik kom op voor het belang van auteurs en lezers.
Marleen Schmitz


Lydia van Gerven

Ik, als lezer, sta volledig achter dit standpunt en teken de petitie dan ook graag!
Bob den B.


Grada A. Kos

auteur/fervent lezer
Jessi Larun

Deze petitie steun ik van harte, als lezer en auteur.
Lizebeth Bonefaas Pouwels


Kristjaan Panneman

Ik sta volledig achter deze petitie. Onlangs gaf ik mijn eerste fantasieroman uit, maar deze is niet oproepbaar of zichtbaar bij het ISBN-register. Ik ben een startende auteur en zou natuurlijk graag mijn boek in de verkoop willen zien.
Monique


anneruth waldus

lezer
Frieda

Ik steun deze petitie omdat ik de belangen van auteurs en vertalers belangrijk vind.
Jakob Rosenbaum


Sander Toet


Ons Reklame

Open ISBN!
Frank van den Hoven, uitgever / Uitgeverij Filatop

21-2-2008: ik condoleer alle uitgevers, distributeurs en auteurs die niet via CB leverbaar zijn, met deze uitspraak van de NMA en dus met deze overwinning voor het establishment. Wat mij betreft een zwarte dag in de geschiedenis van het boekenwezen. Volslagen idioot waarom 1 marktpartij zoveel macht heeft over volgens mij ook gewoon openbare gegevens. Toen ik nog niet bij CB zat waren mijn boeken altijd lastig vindbaar en bestelbaar. Uitermate frustrerend. Ik zie de logica, en zéker de klantvriendelijkheid, hier niet van. Ik hoop dat hoger beroep mogelijk en kansrijk wordt ingeschat, en dat men daar wijzere uitspraken zal doen.
Femke Sietsma

Auteursdomein, chapeau! Ondanks de kortzichtigheid van het NMA. Ga in hoger beroep. Als die weer verloren wordt dan moet er gewoon iemand opstaan die een alternatief ISBN-databank opzet. Jammergenoeg maar ik zeg: ten strijde!
een boekenkoper

Waarom dit niet aankaarten bij Tros Radar of Vara Kassa?
Drs HJS Mock

Jammer van deze uitspraak,Het CB gedraagt zich nl wel als monopolist, wie als kleine uitgeverij zijn boeken niet via het CB laat distribueren krijgt ook geen ISBN nummers in de computers van de boekhandels. Amphora Books Amsterdam
Scan Laser bv

Geachte mevrouw van de Ven. Met ongeloof en enige verbijstering las ik de uitspraak van de NMA over het geschil tussen SAD en het CB inzake de ISBN registraties. Hoe kan het gebeuren dat de NMA zó gemakkelijk voorbij gaat aan de hinderpalen (de ISBN registratie in handen van het CB)die worden opgeworpen tegen de informatievoorziening die vrije toegankelijkheid, vindbaarheid en verspreiding van gedachtengoed via ALLE kanalen dus ook de boekhandel) moet waarborgen. Enerzijds verdient het CB grof geld aan de vele tienduizenden nieuwe ISBN registraties en vervolgens stelt zij slechts een beperkt deel van het door haar beheerde en geselecteerde gegevensbestand voor de boekhandel beschikbaar waarbij alle registraties die buiten haar selecties vallen als niet leverbaar worden gekwalificeerd. Een flagranter voorbeeld van selectieve manipulatie en economische boycot van titels en auteurs die niet binnen haar selecties vallen kan ik mij niet voor stellen. Dit is Maffia praktijk. Derhalve worden grote groepen auteurs economisch gedupeerd door dit NMA standpunt. Potentiële lezers/kopers worden gedupeerd doordat 2/3 van alle beschikbare titels niet via het grootste distributiekanaal,de boekhandel, zichtbaar is. Wellicht is het zaak e.e.a. eens voor te leggen aan het Europees parlement die immers HET platform is danwel dient te zijn voor vrije uitwisseling, toegankelijkheid en beschikbaarheid van goederen,diensten en gedachtengoed. Het mag duidelijk zijn dat ondergetekende het daarom volstrekt oneens is met de door het NMA geformuleerde standpunt. Met vriendelijke groeten Scan Laser Bv J.B.J.Kuijkhoven.Auteursdomein 22/02/08

REACTIES OP DE UITSPRAAK van de NMA liefst naar info@auteursdomein.nl De stichting zal tegen het besluit in beroep gaan.
H. Veldman

ik steun de petitie
Luc de Rooy


Gijs ter Haar

Ik kom op voor het belang van al die auteurs die niet via het Centraal Boekhuis verkocht worden. En daardoor de lezer die van veel goeds verstoken blijft. Mijn eigen bundel is bijvoorbeeld uitgebracht door een kleine nieuwe uitgever die om financieele redenen niet met het CB werkt (het is gewoon heel duur). Ondanks mijn ISBN nummer kan een gewone boekhandel mij of mijn uitgever niet vinden op internet. Erg lastig voor mensen die gericht om de bundel vragen. De vrijheid van het CB om bijna monopolistisch te kunnen handelen is het gevolg. Monopolistisch handelen is nooit in het belang van een samenleving. Gijs ter Haar - dichter
Joost C. Bloemsma

Als uitgever kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat alle boeken altijd vindbaar zijn. Het idee dat de ISBN-registratie eigendom van het CB zou zijn is een typische ambtenarenflater. Van wie is het CB ook alweer?
Adam Adams

Ik ben een auteur die onlangs in eigen beheer zijn debuut "Blauwe Aarde" heeft uitgebracht. Mijn inziens is het absurd dat de NMA (en dat geldt voor meerdere sectoren) zijn oren laat hangen naar het commerciële belang van het Centraal Boekhuis en niet van de auteur c.q. uitgever in kwestie. Ik ondersteun uw petitie dan ook volledig waarin u pleit voor de oprichting in Nederland van een volledig zelfstandige, niet-commerciële ISBN-bank, kosteloos open in Publiek Domein, volgens Canadese opzet. Met vriendelijke groet, Adam Adams
Henk Dikker Hupkes

lezer
Jan Potharst

Voor een open ISBN om de vindbaarheid van publicaties (inclusief e-books) te verbeteren.
G.W.Hanekroot

algemeen belang
J. Onno Dekker

Als kleine uitgever en schrijver kom ik op voor opnenbaarheid. Het Centraal boekhuis misbruikt haar positie door niet aangesloten uitgevers en hun schrijvers anders te behandelen dan de de grote uitgevers die de dienst aldaar uitmaken. Bovendien betaal ik hetzelfde bedrag voor een ISBN- aanvrage en mag ik dus ook vermelding verwachten. Hier vindt derhalve concurrentievervalsing, wanprestatie (ik betaal voor dezelfde dienst en word in de obscuriteit geplaatst) en machtsmisbruik plaats. De oplossing is simpel te vinden in de ISBN 'dienst' bij de Koninklijke Bibliotheek onder te brengen tegen levering van het betreffende boek. Deze klacht dient tevens aangemerkt te worden als een melding bij de mededingsautoriteit.
gerard huisman

Alle ISBN-nummers dienen zo snel mogelijk toegankelijk te zijn voor iedereen, altijd en overal.
D.W. de Mildt

ondersteuning vanwege algemeen belang
K.Ite Op den Orth

belang van de kleine educatieve uitgeverij en de auteur
annemarie van der meer

toegang voor iedereen!
Anneke van den Broek

Als schrijfster en uitgever in eigen beheer ondersteun ik deze petitie van harte.
M. C. van Dalen

De monopoliepositie van het CB is bijzonder irritant en lijkt simpelweg niet van deze tijd. Deze dinosauris-instelling zou hoognodig tot de orde geroepen moeten worden...
Ronald Op den Orth

liefhebber/vertaler onnette sonnetten
Arnoud Wijkmans

Ik steun de petitie van harte! Succes! Arnoud Wijkmans/boekverkoper
Jacques de Bruijn

Ik kom op voor belang: auteur, uitgever, lezer, algemeen belang
Ralph Mens

auteur/uitgever
Monique

Laat het hoger beroep toch doorgang vinden ook al wil CB het ISBN nu openstellen. Sowieso eerst zien dan geloven maar ben toch ook wel benieuwd naar de uitspraak!
Cindy Seinen

Als auteur en lezer ondersteun ik deze petitie.
V.V. Bondarenko

Ik kom voor de belangen van auteurs opIna van der Plas

lezer, doe de bibliotheek bijhouden van een lagere school
J.A. Hof

Hiermee steun ik het initiatief dat de ISBN database publieke toegankelijk moet zijn!!
Marisa Rosito

Ik ben auteur en wil dat men mijn boek kan vinden dat ik in eigen beheer heb uitgegeven. Wat heb ik aan een ISBN als niemand het kan vinden?scherpereel gerard

Kunt u mij berichten over wat ik moet weten vooraleer ik een boek uitgeef ?aub. vormgever en uitgever.
adrie beyen, uitgeverij A3 boeken

Uiteraard steun ik deze petitie van harte.
W.N. Nentjes

Algemeen belang
Aristos Bouďus

Wij - d.w.z. Uitgeverij Aristos bv - steunen de openbaarmaking van het ISBN-register van ganser harte. Zowel ten behoeve van uitgevers, auteurs als de lezer!
Maurits van Friesland

Als auteur steun ik dit initiatief uiteraard!
Sieneke de Rooij

Auteur; voor een open ISBN-register
pauline van de ven

(25-10-2008) De rechtbank in Rotterdam heeft de zitting voor het beroep tegen de uitspraak van de NMA vastgesteld op 16 maart a.s. Het register blijft open staan ter ondertekening.
Manja Croiset

Gaarne onderschrijf ik dit petitionnement als auteur en als lezer. Manja Croiset
Jan Baptist

Vertaler Deens - Nederlands
Renzo

auteur
Astrid Rijff

Ik ben zelf auteur
Laura

Auteur, slaat nergens op. Ook beginnende auteurs komen zo moeilijk aan de bak.
Jeroen Bezemer

algm. belang
Pauline van de Ven

Op 22 december 2008 heeft het Centraal Boekhuis de ISBN-bank opengesteld voor het publiek. Na tientallen jaren is het werk van schrijvers, dichters en wetenschappers nu weer vindbaar op een centrale plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, onafhankelijk van de manier waarop het wordt gedistribueerd. Hiermee wordt het petitieregister 'open ISBN' gesloten. Onze warme dank aan alle ondertekenaars voor uw onmisbare steun bij dit prachtige resultaat. U kunt het register raadplegen op www.isbnbank.nl (Stichting Auteursdomein)
Online bestellen, Boekhandel Auteursdomein

Copyright © 2006 Uitgeverij  Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.


De Stichting|Contact