Stichting Auteursdomein®

 
 


 

Persbericht 24-04-2009

Petitieregister  Auteursrecht geopend


Mede naar aanleiding van een conflict met de Vereniging van Openbare Bibliotheken over het zonder toestemming omwerken tot luisterboeken en e-boeken, onbeveiligd verspreiden en onderhands verkopen van auteursrechtelijk beschermd werk, bepleit Stichting Auteursdomein een actieve rol van de Ministers van OCW en Justitie in de bescherming van het Auteursrecht.

Het petitieregister staat open ter ondertekening voor iedereen die boek en schrijver een warm hart toedraagt. De gezamenlijke ondertekenaars verzoeken de overheid te verhinderen dat het Auteursrecht in het digitale tijdperk stilzwijgend wordt opgeheven.

De stichting maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Auteursrecht bij de digitalisering, en niet alleen in het schemercircuit van illegale wederverkoop op internet: de grootste collectie illegale audioboeken en e-boeken wordt onder de vleugels van de overheid beheerd door de openbare bibliotheken. Ze waarschuwt voor de opvatting dat digitale waarde niet te beveiligen zou zijn - banken doen het al tientallen jaren - en dringt er bij de overheid op aan te zorgen dat zich in de boekenbranche niet hetzelfde drama voltrekt als eerder in de muziekwereld.

Wat doet het Auteursrecht?
Het garandeert schrijvers en dichters dat hun werk zó blijft als ze het gemaakt en bedoeld hebben, dat iedereen het mag lezen, bekijken en beluisteren maar het niet mag afpakken, vervormen of stukmaken, dat het, kortom, het geestelijk eigendom van de maker blijft. Niet voorgoed, maar voor de duur van het Auteursrecht: tot zeventig jaar na de sterfdag van de maker. En daarnaast erkent de wet dat de maker, net als iedereen, het recht toekomt om inkomen te ontlenen aan het werk van zijn of haar hoofd en hart en handen; dat wat hij maakt zijn economisch eigendom is, en dat het strafbaar is hem (of zijn erfgenamen) dat te ontnemen. Ook dit niet voorgoed, zoals voor andere eigendommen, maar voor de beperkte duur van het Auteursrecht.

Is ondertekening nuttig?
V
orig jaar werd mede met behulp van enkele honderden ondertekenaars van een soortgelijk petitieregister bereikt dat de ISBN-bank openbaar toegankelijk is gemaakt op internet.

Naar het petitieregister

Naar het nieuwsbulletin

Stichting Auteursdomein

Keizersgracht 16 sous
1015 CP Amsterdam
T. 020-6252688

home

aanleiding petitieregister

petitieregister

nieuwsbulletin

 

 

 

 

 


 

 

    


Copyright © 2009 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682. Alle rechten voorbehouden.

 


De Stichting | Contact