#########

 

 

 

Uitgeverij Auteursdomein®

studio
boekhandel
e-boekhandel

 
home


N I E U W S  •  N I E U W S  •  N I E U W S  •  N I E U W S  • N I E U W S N I E U W S   N I E U W S


15-04-2010

Naar pag. 1 van het nieuwsbulletin

Nieuwsbulletin (pag 2)
 

Wijziging minimumprijs voor gedrukte boeken

De minimumprijs voor PoD gedrukte boeken wordt m.i.v. 1 mei opgetrokken naar 15,00.
Deze aanpassing maakt het mogelijk de vergoedingen voor de auteur ondanks gestegen productiekosten onveranderd te laten, dwz. 50% van de verkoopprijs voor verkoop via de website van Auteursdomein en 30% via Centraal Boekhuis. Na het doorvoeren van de nieuwe minimumprijs ligt de gemiddelde verkoopprijs op 70% van de gemiddelde prijs voor nieuwe boeken.

Auteursdomein werkt nonprofit en zonder subsidie. Uitgangspunt is dat de productie per titel kostendekkend moet zijn. Directe productiekosten maken bij Printing on Demand 41% van de verkoopprijs uit, naast kosten voor transport, facturering, verslaglegging, aansluiting, providing, webmastering, boekhouding en domein.


27/03/2010


Verschijnt in april:

Fleur Bourgonje herdrukt 'Onderstroom'
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Auteursdomein
Aanpassing binnenwerk: Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: Atlas

 

Verkrijgbaar via de boekhandel.
Gesigneerd exemplaar bij Auteursdomein (half april)

 

  


27/03/2010


Verschijnt in april:

Fleur Bourgonje herdrukt 'Oostenwind, koningskind'
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslag: Auteursdomein
Aanpassing binnenwerk: Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: Atlas

 

Verkrijgbaar via de boekhandel.
Gesigneerd exemplaar bij Auteursdomein (half april)

 

  


 

26 maart 2010

 

Nieuwsbrief voor auteurs en vertalers

Eerste lichting ePub e-boeken uitgeleverd aan CB


Met een forse overschrijding van de planning is afgelopen week de eerste lichting epub e-boeken naar het Centraal Boekhuis gegaan. De validatie kostte veel tijd, en ook deed de wet op de remmende voorsprong zich gelden. Bij de aanvang van de distributie zijn de registraties van 'eReader' e-boeken die Auteursdomein sinds 2007 registreerde, door Bureau ISBN omgezet naar 'epub'. De titels staan nu dus dubbel geregistreerd als 'epub'. De registraties worden gecorrigeerd. Voor de verspreiding via CB in het handelskanaal heeft het geen gevolgen, maar voor de verkoop vanaf de eigen website is het een nadeel. De epubs worden centraal DRM3-beveiligd en worden behalve aan Bol nu doorgeleverd aan alle bij het CB aangesloten webwinkels.

 

 


 

1 maart 20100

Nieuwsbrief voor auteurs en vertalers

Onderwerpen:

 • Rechten vrij voor printing on demand en e-boek

 • Houd uw backlist leverbaar

 • Auteursdomein sluit contract met Bol

 • Beveiliging e-boeken niet waterdicht

 • Vooruitzichten

 • Advies: maximaal beveiligen

Lees de nieuwsbrief


Persbericht 27 januari 2010


Printstraat Centraal Boekhuis is goed nieuws

Dieptepunt in verkorting van
levensduur boek gepasseerd

Centraal Boekhuis, Scan Laser, Euradius en Océ gaan samenwerken in de opzet van een on-demand printlijn bij het Centraal Boekhuis. Auteursdomein signaleert dit als een trendbreuk in ruim tien jaar verkorting van de levensduur van het boek. Ze verwacht dat de lijn vanaf nu geleidelijk zal worden omgebogen naar permanente leverbaarheid. (lees verder
)
 


Persbericht 19 januari 2010

Auteursdomein zet uitgeefstudio online

     

Stichting Auteursdomein heeft haar uitgeefstudio open online gezet. Auteurs, vertalers en liefhebbers kunnen er vanaf vandaag terecht voor handleidingen over printing on demand, het opnemen van luisterboeken, het maken en beveiligen van e-boeken, het ontwerpen van omslagen, het omzetten van PoD-scans naar e-boeken en soortgelijke onderwerpen. De gebruikte software is low budget of gratis, de handleidingen zijn WYSIWYG en er is een forum waar gebruikers elkaar de helpende hand kunnen reiken.

Lees verder

Naar de studio

 


December 2009

Melding:
Kan contract niet downloaden.
Oorzaak: Mozilla Firefox opent geen pdf's.

Oplossing:
in het studio-forum
 21 november 2009

Contract e-boek beschikbaar (pdf). Download hier
Openen met wachtwoord:
contract
 


23 september 2009

Ook positief advies over Google Zoeken in Boeken

Na een postief advies voor het Google Settlement adviseert Auteursdomein nu ook positief over Google Zoeken in Boeken (ZiB).

Zoeken in Boeken is een gratis marketing-instrument voor boeken die leverbaar zijn. De geïnteresseerde koper kan een kijkje in het boek nemen, de hele tekst op trefwoord doorzoeken zonder het boek te lezen, en lezen wat anderen van het boek vinden. Ernaast staan links naar online webwinkels zoals Ako, Amazon UK, Bol, Bruna, Proxis en Van Stockum. De auteur/uitgever kan een eigen link plaatsen.

Zoeken in Boeken (ZiB) ondersteunt alle titels die in de handel zijn, dus ook backlist-titels die de auteur zelf leverbaar houdt. Auteursdomein raadt auteurs aan hun eigen ISBN's (meer )

 

18 september 2009

Belangrijke update e-boeken

Algemeen advies:
Een goede beveiliging is het behoud van de economische waarde van uw werk. Verspreid de frontlist en titels die nog goed lopen in de bibliotheek bij voorkeur beveiligd.

1. Maken van e-boeken:

 • handleidingen voor het maken van e-boeken uit digitale bestanden en het converteren van bestanden: in de loop van oktober in de studio

 • prijslijst voor conversies: in de loop van oktober

 • toegang studio: auteurs en vertalers (wachtwoord aanvragen)

 • e-boek uit gedrukt boek: ja

2. Verspreiding van eboeken via het Centraal Boekhuis:

 • start:1 januari a.s.

 • bestanden aanleveren: vanaf 1 oktober

 • boekformaat: epub en pfd

 • beveiliging: naar keuze beveiligd op serverniveau of onbeveiligd

 • royalty: 40% van de netto verkoopprijs

 • kosten: €30,- per titel per jaar, plus eventuele productiekosten e-boek

 • contracten: beschikbaar in de loop van oktober

3. Verspreiding via de website van Auteursdomein

 • start 1 oktober a.s.

 • bestanden aanleveren: vanaf 1 oktober a.s.

 • boekformaten: eReader, pdf, mobipocket

 • beveiliging: naar keuze onbeveiligd of 'social DRM' (auteur zet e-boek op naam van van de koper)

 • auteursvergoeding: 100% van de bruto verkoopprijs

 • kosten: €30,- per titel per jaar, incl. aansluiting Meldpunt Illegale Kopie, plus eventuele productiekosten e-boek

 • verzending en facturering: auteur, per email

 • contracten: beschikbaar in de loop van oktober

 • e-boeken op deze website

Kostenoverzicht Centraal Boekhuis (conversie, beveiliging etc.)

 

Handelskorting: nog niets over bekend.
Standaard handelsvoorwaarden voor het gedrukte boek zijn: 20% voor on demand titels en 40-60% plus retourrecht (ketens) voor titels die uit voorraad worden geleverd. Auteursdomein staat op het standpunt dat e-boeken voorraadvrije titels zijn die 20% handelskorting rechtvaardigen. Of dat te bereiken valt, hangt voor een belangrijk deel af van het aantal auteurs dat ervoor kiest om via Auteursdomein te leveren.

 

 


 

5 september 2009

Auteursdomein over Google Books

Na zorgvuldige bestudering spreekt Auteursdomein zich als volgt uit over het aanbod van Google Books: (meer )3 september 2009
 

Auteursdomein van start met e-boek
 

Op 1 januari aanstaande gaat Auteursdomein van start met de verspreiding van e-boeken via het Centraal Boekhuis. Vanaf 1 oktober kunnen auteurs digitale bestanden aanbieden voor distributie in het handelskanaal. De e-boeken hebben het formaat 'pdf' en/of 'e-pub'.
 

Voorwaarden
De voorwaarden zijn vooralsnog gelijk aan die voor verspreiding van het gedrukte boek via het Centraal Boekhuis: 30% royalty over de bruto verkoopprijs en € 30,- aansluitkosten te betalen per titel per jaar. De auteur stelt de verkoopprijs vast. De opzet geldt als experimenteel. Aan het eind van het jaar wordt bezien of en hoeveel de royalty eventueel verder kan uitstijgen boven het royaltypercentage van het gedrukte boek. Auteursdomein neemt alleen titels op waarvan de auteur over het exclusieve... (meer )


 


2 september 2009

Auteursdomein doet eerste royaltybetaling
aansluiting op Centraal Boekhuis voortgezet

Auteursdomein sloot het eerste experimentele aansluitingsjaar op het Centraal Boekhuis af. Kopieën van de maandelijkse afrekeningen liggen ter inzage voor auteurs.

De tarieven voor 2009-2010 blijven ongewijzigd, dwz. een ongestaffelde royalty van 30% over de bruto verkoopprijs en € 30,- aansluitkosten te betalen per titel per jaar. Alleen voor de nu deelnemende auteurs zal een eventueel negatief saldo in het tweede jaar nog... (meer )
 


 

14/07/2009
Verschenen (vertaald domein):

 

Axel Munthe: Het verhaal van San Michele (roman)

Nieuwe vertaling door J. Koster

ISBN: 9789086410200

Prijs: 15,00

470 pag.

Verkrijgbaar bij de boekhandel, distributie CB & Scholtens (A-boek)
of online te bestellen bij Auteursdomein

 

#########

 

 

 

 

 

 

 

 

Groter beeld
Nieuwe vertaling
Omslag & lay-out binnenwerk: Auteursdomein
01-07-2009

 

Kostprijsberekening voor e-boeken

 

Zelf doen of uitbesteden, spin-off of tweelingproductie, meeliften met de uitgever,

de voorlopige kosten op een rijtje.

 


Verschenen:
E.M. Remarque: De weg terug (roman)
 

 

Omslagontwerp: P. van de Ven
Nieuwe vertaling 
Layout binnenwerk: Auteursdomein


 

 

29-05-2009


Advies over e-boeken
is niet verstandig

Stichting Auteursdomein is verbaasd en verontrust over het advies dat de schrijversvakvereniging VvL aan auteurs geeft over de exploitatie van e-boeken. Ze schat dat opvolging van het advies ertoe zal leiden dat jaarlijks 30 tot 45 miljoen euro aan royalty wordt overgeheveld van auteurs naar uitgevers als het e-boek zich in Nederland ontwikkelt zoals de markt hoopt en verwacht.

De stichting reageert op een voorlopig advies van de VvL naar aanleiding van contracten die momenteel door de Weekblad Pers Groep worden voorgelegd aan auteurs (verder )


 

15-05-2009

 

Standpunt Auteursrecht (pdf)

Auteursrecht en digitalisering: stand van zaken, toekomstschets en standpunt.  

 

 


 

23-04-2009

 

Petitieregister 'Auterursrecht'  opengesteld

 

Mede naar aanleiding van een conflict met de Vereniging van Openbare Bibliotheken over het zonder toestemming omwerken tot luisterboeken en e-boeken, onbeveiligd verspreiden en onderhands verkopen van auteursrechtelijk beschermd werk, bepleit Stichting Auteursdomein een actieve rol van de ministers van OCW en Justitie in de bescherming van het Auteursrecht.

 

"Ondertekenaars vragen de overheid:

Alles te doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het geestelijk en economisch eigendom van schrijvers en dichters in het digitale tijdperk wordt gerespecteerd en beschermd volgens de intentie van de Auteurswet. In het bijzonder
... "  

Persbericht

Toelichting en tekst van de petitie
Naar het petitieregister


 


 

22/04/2009

 

Beschikbaar, geactualiseerd:

Checklist-09, hoofdzaken in het auteurscontract

Auteurscontract-09, geactualiseerd auteurscontract 

 

Auteur en uitgever
Auteurs worden achter wachtwoord geïnformeerd over uitgevers die gebruik maken van het 'Auteurscontract-09'. Ook kunnen daar ervaringen worden gedeeld en overtredingen gemeld.
 

 


 

09/04/2009

 

VvL-advies aan auteurs:
vraag uw rechten terug

 

Ook de VvL vindt het 'van groot belang' dat auteurs hun auteursrechten op de backlist terug claimen. De vakvereniging schrijft dit in haar vandaag verspreide nieuwsbrief. Ze verwijst naar de nieuwe uitgeefmogelijkheden, zoals printing-on-demand en e-boek. De auteur moet zelf kunnen beslissen in welke verschijningsvorm zijn of haar werk zal worden verkocht, en tegen welke voorwaarden, aldus de vereniging. Verkoop zal steeds gemakkelijker worden, en als de auteur werk via internet wil laten verspreiden, zal hij of zij over de rechten moeten beschikken. 

Auteursdomein dringt al enkele jaren aan op het terugclaimen van rechten die niet langer worden geëxploiteerd, en steunt het advies van harte. Wel betreurt ze het dat de rechten op het e-boek in de zg. 'Modelcontracten' van de VvL zijn opgenomen als 'nevenrecht', en daarmee in feite zijn overgedragen aan de exploitant van het gedrukte boek. Daar zit de auteur aan vast; het staat hem of haar niet vrij het werk zelf als e-boek aan te bieden, hetzij flankerend aan de verschijning in drukvorm, hetzij als backlist-exploitatie. De VvL wijst erop dat rechten en nevenrechten kunnen worden teruggeclaimd zodra de titel in (offset-)druk niet meer leverbaar is. Auteursdomein raadt auteurs uit voorzorg aan de clausules over e-boeken, luisterboeken en ook de 'bibliotheekclausule' uit nieuwe contracten te schrappen, en alle contracten een expliciete looptijd te geven.

 

Lees het advies van de VvL, met modelbrief voor het terugclaimen van rechten

 


 

 

08/04/2009

 

 

 

 

 

 

De Gids van april over crisis in de literatuur

Waardoor het literaire boek in een krant verandert,
en wat er misschien aan te doen valt:
essay en discussieforum staan online


Omslagillustratie Han Hoogerbrugge

 

 


 

06/04/2008
 

Centraal Boekhuis gaat manuscript als e-boek verspreiden
 

In de loop van de zomer zal het Centraal Boekhuis van start gaan met de verspreiding van e-boeken in het handelskanaal. Dit gebeurt in de vorm van pdf bestanden. Dat zijn de gecorrigeerde manuscripten van de auteurs zoals ze naar de drukker gaan. Het manuscript zelf is dus het e-boek. Beveiligde centrale distributie via het Boekhuis is een van de belangrijkste programmapunten van Auteursdomein. Ze is blij met deze ontwikkeling, omdat het de backlist-exploitatie in eigen beheer toegankelijker zal maken voor auteurs.


De bestanden worden beveiligd of onbeveiligd gedistribueerd, naar keuze van de uitgever/auteur. Het Boekhuis zal de pdf-bestanden zonodig converteren naar andere bestandsformaten waaronder mobipocket. Auteurs kunnen titels waarvan zij over de rechten beschikken desgewenst via Auteursdomein ter exploitatie aanbieden. Het royaltypercentage hangt af van de kosten die CB in rekening zal brengen voor distributie, conversie en beveiliging. In de loop van de zomer wordt hierover duidelijkheid verwacht. Auteursdomein zal geen bestanden onbeveiligd laten verspreiden en raadt auteurs af om exploitatierechten toe te kennen aan uitgevers die dat wel doen. Ook adviseert zij auteurs om bij nieuwe exploitaties zowel het e-boek als het luisterboek en de 'bibliotheekclausule' uit het zg. 'Modelcontract' te schrappen en hierover afzonderlijke afspraken te maken. De stichting produceert sinds 2006 beveiligde e-boeken en hoort tot de  oudste aanbieders.

 

Naschrift: Op de website van Adobe kunt u een beperkt aantal Wordbestanden gratis converteren naar pdf. Auteursdomein zal eveneens ondersteuning bieden bij conversie. De tarieven van het Centraal Boekhuis worden bekendgemaakt via onze nieuwsbrief.

 


 

06/04/2008


Follow-up illegale collectie Openbare Bibliotheken

 

 

 
 

 

Op 31 maart jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de VvL over de collectie van 68.000 grotendeels zonder toestemming van de auteurs gemaakte audioboeken en digitale manuscripten, die via het loket Aangepast Lezen van de Openbare Bibliotheken onbeveiligd en zonder leenrechtvergoeding worden verspreid onder een breder publiek.
 

Naar aanleiding van een onderzoek door Auteursdomein is er in december jl. overleg geweest met de openbare bibliotheken en de uitgevers over de kwestie Aangepast Lezen. Auteursdomein liet verstek gaan omdat de LIRA werd geweerd en zij geen draagvlak wilde verlenen aan een overleg dat heel onevenwichtig was samengesteld. Namens auteurs heeft de VvL deelgenomen. De stichting is teleurgesteld dat de VvL blijkbaar zowel op het punt van de beveiliging als de vertolking en het leenrecht heeft willen aansluiten bij de door bibliotheken gewenste handhaving van de status quo, en individuele auteurs verwijst naar mogelijkheden voor rechtshulp. De notulen zijn voorgelegd aan de adviesraad, die zich zal beraden over de koers.

 

Auteursdomein raadt auteurs aan om bij nieuwe exploitaties zowel het e-boek als het luisterboek en de 'bibliotheekclausule' voorlopig uit het zg. 'Modelcontract' te schrappen en hierover individuele afspraken te maken. (Dossier Aangepast lezen )

 • Uw luister- en eboeken bij het loket aangepast lezen
  Ontbreekt uw naam? Zoek op titel en kopieer de spellingswijze(n) van uw naam naar het zoekvenster. 

18/02/2008

 

Top-100 CPNB
 

 

Boekenmarkt in 2008: meer van hetzelfde, vertaald werk groeit sterk


De royale groei van de omzet in fictie en literaire nonfictie (met 7% naar ruwweg € 300 miljoen), is vooral te herleiden naar vertaald werk. Het best-verkochte boek van 2008 was net als vorig jaar Khaled Hosseini’s De vliegeraar, met 273.980 verkochte exemplaren. Van Hosseini’s tweede roman, Duizend schitterende zonnen, werden nog eens 210.788 exemplaren verkocht. Ook dit boek staat al twee jaar in de top-3. In twee jaar werden van deze twee boeken in Nederland 1.269.492 exemplaren verkocht. Uitgever De Bezige Bij dankte alleen aan deze twee boeken  een bruto omzet van 21 miljoen euro. (lees verder
)


 


 

22/12/2008

 

Persbericht 22 december 2008

Auteursdomein zeer verheugd
over openstelling ISBN-bank


Stichting Auteursdomein is erg gelukkig met de openstelling van de ISBN bank met ingang van vandaag door het Centraal Boekhuis. Ze vindt het een groot goed dat het scheppend werk van schrijvers en dichters eindelijk weer vindbaar is op een centrale plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, onafhankelijk van de manier waarop het werk wordt gedistribueerd.


De openstelling maakt vele honderdduizenden Nederlandse titels zichtbaar. Auteursdomein procedeerde bijna twee jaar om openstelling van de ISBN-bank, gesteund door het petitieregister 'Open ISBN' dat door ruim vijfhonderd mensen werd ondertekend. Hoewel ze het jammer vindt dat de ISBN-bank zo lang op slot heeft gezeten dat de functie van centrale vindplaats grotendeels is overgenomen door Bol.com, heeft ze goede hoop dat het publiek zal ontdekken dat de ISBN-bank inderdaad de enige volledige zoekplaats voor boeken is. Om dat te bevorderen heeft ze haar domeinnaam www.isbnbank.nl zojuist doorgeschakeld naar de URL waarop de ISBN-bank is opengesteld: https://www5.cbonline.nl/pls/apexcop/f?p=130

Via www.isbnbank.nl belandt de bezoeker nu automatisch bij het zoekvenster.


De stichting beraadt zich nog of de beroepszaak bij de rechtbank in Rotterdam wel of niet moet doorgaan. Daarbij staat niet de openstelling van de ISBN-bank centraal, maar de beslissingsgrond waarop de Mededingingsautoriteit de eis van Auteursdomein eerder heeft afgewezen. Het gaat met name om het verschijnsel dat uitsluitingen van pionierende bedrijven door de NMA niet in behandeling worden genomen omdat de ondervonden schade in absolute bedragen niet groot genoeg is.

 

link:
'Koninklijke bibliotheek of Bureau ISBN moet boekenbrowser beheren'

 


17/12/2008


Onlangs verschenen:

Mischa de Vreede herdrukt 'Selamat Merdeka' (gezegende vrijheid)

 

#########

 

 

 

 

 

 

 

Groter beeld

Omslagontwerp: Auteursdomein
Aanpassing binnenwerk: Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: Atlas
 

Verkrijgbaar via de boekhandel; gesigneerd exemplaar via deze site
 

 


 

24/10/2008


Onlangs verschenen:

Frans Stüger herdrukt 'Desillusies' (novelle)

 

 

 

 

 

 

 

 

Groter beeld

Omslagontwerp: Frans Stüger
Aanpassing binnenwerk: Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: Querido


 
Verkrijgbaar via de boekhandel; gesigneerd exemplaar via deze site

 


 

17/12/2008

Nieuwe backlisttitel (online verkooppunt boek)
Hans Christian Andersen: De improvisator
Vertaling: Jan Baptist

 

#########

 

 

 

 

 

 

Uitgever: Athenaeum, Polak & van Gennep

 

 December 2008

D I S C U S S I E S T U K   N R .  5  

© stichting Auteursdomein (overname met bronvermelding toegestaan)

#########
 

'Koninklijke Bibliotheek of Bureau ISBN moet boekenbrowser beheren'

'Bookmatching' brengt
backlist terug in beeld
 

Goed nieuws voor de backlist: de 'matching machines' komen
eraan. Bedrijven als Liveplasma, Thinkmap en Medialab maken ze operationeel voor Amazon en Sony, die er boeken, flims en muziek mee gaan matchen. De browsers brengen product en koper bij elkaar door verbanden aan te brengen in de gevonden zoekresultaten. De lezer die een boek invoert dat hem goed is bevallen, krijgt titels voorgeschoteld die ermee verwant zijn, omdat ze dezelfde schrijver hebben, of hetzelfde thema, of omdat ze vergelijkbare emoties...  (lees verder
)


 


 

09/12/2008

 

Auteursdomein neemt niet deel

aan overleg over blindencollectie

 

Auteursdomein heeft zich teruggetrokken uit de besloten vergadering die de Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft belegd naar aanleiding van het door Auteursdomein geïnventariseerde probleem over de 12.000 luisterboeken en digitale romans van de voormalige blindenbibliotheken.

Toelichting, correspondentie

 

 


 

November 2008
 

D I S C U S S I E S T U K   N R .  4
© stichting Auteursdomein (overname met bronvermelding toegestaan)#########

 

Conflict over luisterboeken van
voormalige blindenbibliotheken

 

AMSTERDAM - Er is een conflict gerezen tussen openbare bibliotheken en auteurs over de collectie van 53.000 luisterboeken

en een onbekend aantal eboeken, waaronder 12.000 gesproken romans, van de voormalige blindenbibliotheken. De werken kunnen bij de openbare bibliotheken als onbeveiligd bestand in principe door iedereen worden geleend, beluisterd op mp3 spelers en vermenigvuldigd. In veel gevallen blijkt het te gaan om opnamen waarvan de auteurs niet eens weten dat ze gemaakt zijn. Een aantal auteurs heeft verzocht het werk te laten vernietigen. (Lees verder )

 • Controleer op luister- en eboeken bij het loket aangepast lezen
   

 • Controleer ook de hoofd-catalogus, vaak zijn er twee luisterversies van dezelfde titel.
   

 • Auteursdomein adviseert u (1) alle titels op te nemen in uw LIRA opgave; en (2) zowel de digitale tekstbestanden op CD als de luisterboeken op te vragen bij het loket aangepast-lezen (tel. 070-3381500). Mocht de vertolking een aantasting van uw werk zijn, dan kunt u desgewenst de uitlening laten stopzetten op grond van artikel 25 van de Auteurswet.
   

 • Standpunt Auteursdomein (pdf)
   

 • De Volkskrant 15 oktober 2008

 


 

24/10/2008


Onlangs verschenen

Mischa de Vreede: 'Geen verleden tijd' (verhalen uit Ambon)

 

#########

 

 

 

 

 

 

 

Groter beeld

Omslagontwerp: Auteursdomein
Aanpassing binnenwerk: Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: Arbeiderspers
 

 

Verkrijgbaar via de boekhandel; gesigneerd exemplaar via deze site
 

 O
ktober 2008 (persbericht)

 

Beroepszaak om 'Open ISBN' op 16 maart 2009

Auteursdomein neemt aansluiting op Boekhuis

De rechtbank in Rotterdam heeft het vooronderzoek in de zaak Auteursdomein tegen de NMA afgerond en de zittingsdatum vastgesteld op 16 maart 2009. Het betreft het beroep dat Auteursdomein in maart jl. heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Mededingingsautoriteit in de zaak tegen het Centraal Boekhuis om openstelling van de nationale ISBN-bank.

 

De stichting heeft onlangs tegen wil en dank besloten tot een aansluiting op het Centraal Boekhuis. Aanleiding is dat de consument de website van Bol.com inmiddels als plaatsvervangende ISBN-bank... (lees verder )

 
 


 

02/09/2008
 

Recent verschenen:

Hedda Martens herdrukt 'Iemandsland' (verhalen)
 

 

#########

 

 

 

 

 

Groter beeld

Omslagontwerp: Kees van der Veer

Realisatie: Auteursdomein
Aanpassing binnenwerk: Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: Querido


 


Verkrijgbaar via de boekhandel; gesigneerd exemplaar via deze site

 


 

17/09/2008

 

Verschijnt voorjaar 2009 (vertaald domein):

Erich Maria Remarque: De weg terug (roman)
 

 

#########

 

 

 

 

 

 


 

 

Groter beeld
Omslag, vertaling, layout
binnenwerk: Auteursdomein


  

Augustus 2008

D I S C U S S I E S T U K   N R .  3  

© stichting Auteursdomein (overname met bronvermelding toegestaan)


 

Auteursdomein kopieert DRM-3 beveiligd e-boek
 

'E-boek nog niet te beveiligen'

 

Amsterdam, 14 augustus 2008 - Stichting Auteursdomein heeft een kopie gemaakt van het DRM-3 beveiligde e-boek 'De eigenaar van niemandsland' van Jona Oberski

DRM-3 wordt beschouwd als een waterdichte beveiliging van digitale inhoud. De kopie is gemaakt met 'SS-OCR' software: een combinatie van screenshot-technologie en optical character recognition (tekstherkenning). Het programma kan door iedereen  worden gedownload van het web en  dertig dagen gratis worden gebruikt. De bediening is erg... (lees verder)

 


06-07-2008

 

Programma Auteursbelangen 2008/2009


 26-06-2008

 

Met auteursrecht beschermd werk
'alvast' uitgeven zonder contract

 

Briefwisseling van Stichting Auteursdomein met
in auteursrecht gespecialiseerde jurist (juni 2008)


Er is een ontwikkeling gaande waarbij boeken (i.h.b. vertaald werk)

alvast worden her-uitgegeven zonder dat de uitgever over het

auteursrecht beschikt. Wat men doet is een potje vormen en daar de

royalty in storten, in afwachting van het moment dat de auteur of

nabestaande opduikt. (lees verder)

 


09/05/2008

Nieuwe backlisttitel (eReader)  

Jona Oberski: De eigenaar van niemandsland

 


Bewerking tot e-boek: Auteursdomein. Omslag: idem.
 


31-05-2008

Onafhankelijke overzichtspagina voor e-boek readers

- e-ink en LCD apparatuur vergeleken;
- specificaties van de Palm TX, de Sony Librie, de Hanlin, de Iliad, de Cybook en de Kindle;
- gratis ereaders downloaden;
- onafhankelijk advies
 


20-05-2008

 

Van DRM-1 naar DRM-2

De e-boekhandel van Auteursdomein stapt over van wachtwoordbeveliging (DRM-1)
naar sociale DRM (DRM-2). De eReader e-boeken worden voortaan met een ex-libris op naam van individuele de koper gezet. De lezer kan kiezen uit drie uilen.
De ex-libris zijn linosneden van Johannes Gérard.


      

 15/05/2008

 

Meldpunt Ik

Auteursdomein opent meldpunt www.illegalekopie.nl ter bescherming tegen duplicatie

van e-boeken, luisterboeken en gedrukte boeken (PoD).

IK  w w w . i l l e g a l e  k o p i e . n l

 


10/05/2008

Royalty's op backlist-uitgaven

PoD:
50% ex. btw en ex verzendkosten bij verzending door de auteur
ca. 40% ex. btw bij uitbesteding van de verzending

e-boek:
(eReader, mobipocket, adobe)
80% bij verkoop via Auteursdomein met DRM-2 beveiliging (individuele tenaamstelling met meldpunt www.illegalekopie.nl)
Het percentage voor doorlevering in het handelskanaal via Centraal Boekhuis is nog niet bekend Tarieven worden verwacht in de zomer van 2009

verkooppunt restvoorraad auteur:
100% De aanmaak van een verkooppunt met mailbox-koppeling is kosteloos

Alles over uitgeven en verkopen via Auteursdomein


09/05/2008

Nieuwe backlisttitel (eReader, mobipocket eboek)  

Jona Oberski: Kinderjaren

 

 


 


04/05/2008

#########
Han Voskuil (1926-2008)


Een dierbare collega en een moedig mens is van ons weggegaan.
Dat zijn werk hem lang mag overleven.
Dat zijn inspanning om een eind te maken aan de wanpraktijk van de intensieve veehouderij niet vergeefs zal zijn.
Foto: Vincent Mentzel 1997

 


02/05/2008 persbericht

'ISBN-bank vóór 31-12-2008 open voor publiek'

De ISBN-bank met titelinformatie over alle in Nederland verschijnende boeken wordt voor 31 december van dit jaar voor het publiek toegankelijk gemaakt op een website. Dit zei algemeen directeur H. W. Cortenraad van het Centraal Boekhuis in Boekblad van 2 mei. Auteursdomein ziet in de uitspraak in Boekblad nog geen aanleiding om het beroep voor de rechtbank af te blazen, omdat eerdere pogingen om een afspraak op papier te krijgen geen resultaat hadden.

#########De ISBN-bank bevat de basisinformatie over elk boek dat in Nederland is verschenen sinds eind jaren zeventig en waarvoor de uitgever of de auteur een ISBN-nummer heeft geregistreerd, zoals titel, auteur en uitgever. Ze bevat naar ruwe schatting ruim een half miljoen titels. Openstelling zal duizenden boeken vindbaar maken die niet leverbaar zijn via de boekhandel. Daarbij moet worden gedacht aan boeken die ouder zijn dan twee jaar, om e-boeken en om voorraadvrije boeken (Printing on Demand). Ook van een groot deel van het wetenschappelijk werk wordt de basisinformatie ontsloten.

Openstelling van de nationale ISBN-bank wordt door verschillende partijen al jaren bepleit. Stichting Auteursdomein, die gevestigde auteurs ondersteunt bij het uitgeven van backlisttitels in de vorm van eboek en PoD, legde de kwestie in februari 2007 voor aan de Mededingingsautoriteit nadat was gebleken dat haar uitgaven onzichtbaar bleven in alle traditionele en online boekhandels.

De NMA vond het economisch belang onvoldoende om het onderwerp in behandeling te nemen. Hernieuwd overleg met het Centraal Boekhuis leverde alleen een mondelinge intentieverklaring op, onder verwijzing naar een toezegging die het CB zou hebben gedaan aan een niet nader genoemde andere partij. De stichting heeft aangeboden die toezegging in de plaats te laten treden van een concrete afspraak met haar, maar kreeg geen inzage. Daarop is ze eerder deze maand in beroep gegaan bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank in Rotterdam.

www.isbnbank.nl
petitieregister 'Open ISBN'
dossier ISBN
Reformatorisch Dagblad 03/05/08
Volkskrant 03/05/0816/04/2008
 

Nieuwe backlist-titel

Gerry van der Linden herdrukt 'Wind'
 

#########

 

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: PvdV - Gerry v/d Linden
Realisatie: Auteursdomein
Oorspronkelijke uitgave: Nijgh & van Ditmar

Binnenwerk: bewerkte kloon
 

Verkrijgbaar via de boekhandel; gesigneerd exemplaar via deze site

 

 


 

16/04/2008
 

'Bescherm auteurs tegen ramsj'


Brief aan het Commissariaat voor de Media en
aan het Directoraat Cultuur en Media van het Ministerie van OCW
- verzoek royalty te handhaven in de ramsj
- verzoek om onderzoek naar achtergrond 'streepjesboeken'

 

BNR Radio, Vaste Boekenprijs


Frederique de Jong - Auteursdomein
15/04/2008 om 15:05 uur. Online te beluisteren


 14/04/2008

 

Nieuwe backlisttitel

Frans Stüger herdrukt 'De Gedachte'

 

#########


 
 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Frans Stüger

Realisatie: Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: G.A. van Oorschot

Herziening binnewerk: Auteursdomein
 

Verkrijgbaar via de boekhandel; gesigneerd exemplaar via deze site

 11/04/2008


Streepjesboeken

 

De stichting stelt 'streepjesboeken' ter discussie: nieuwe boeken die van een pennenstreepje over de snede worden voorzien om ze als 'licht beschadigd' te kunnen verramsjen. Over beschadigde boeken wordt geen royalty betaald. Ze kunnen zonder de officiële prijs op te heffen worden aangeboden voordat de wettelijke termijn van 1 jaar vaste boekenprijs en 2 jaar vaste prijs volgens de meeste auteurscontracten, is verstreken. De omvangrijke ramsj van nieuwe titels berokkent auteurs grote schade.

 

Factuur met ramsj- en streepjesboeken
Reactie Boekenkraam.nl in Boekblad Online
Bijdrage Auteursdomein aan de evaluatie van de Wet VBP


 


04/04/2008

 

Steekproef royalty-afrekening tegen nultarief

 

Voorlopige conclusies:

 • Belangrijkste bronnen: (1) vernietiging (2) present-exemplaren (3) ramsj

 • Op de afrekening wordt gewoonlijk geen onderscheid gemaakt tussen verramsjen of vernietigen. Ramsj wordt zelden gespecificeerd of afgerekend

 • Modus aantal tegen nultarief: 253 exemplaren per titel

 • Grootste aantal tegen nultarief: 6.000 exemplaren van 1 titel (vernietigd)

 • De standaard contractclausule van melding vooraf en aanbieding van de restpartij aan de auteur, wordt maar door enkele uitgevers nageleefd

 • Er is geen controle op vernietiging

 • Veel titels die onder vernietiging van het restant uit de handel werden genomen, zijn sterk vertegenwoordigd in het professionele tweedehands aanbod

Auteursdomein heeft de VvL gevraagd of de vakvereniging mogelijkheden ziet voor een periodieke collectieve steekproefsgewijze controle naar royalty-afrekeningen.

 

 


 

D I S C U S S I E S T U K   N R .  2  
© stichting Auteursdomein (overname met bronvermelding toegestaan)


Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

 

'Maak vaste boekenprijs vast'.
B
ijdrage Auteursdomein aan de 5-jaarlijkse evaluatie

opgenomen in De Volkskrant van 09-04-2008


 09/04/2008

 

Libris-nominaties al in de ramsj (persbericht)
 

Auteursdomein vraagt aandacht voor het verschijnsel dat twee van de zes genomineerde boeken voor de Libris Literatuurprijs 2008 al in de ramsj liggen. Het zijn De literaire kring van Marjolijn Februari en De utopisten van Louise Fresco. De Utopisten, met een vaste boekenprijs van 19,95 wordt verramsjt voor 10,50. De literaire kring, met een vaste prijs van 17,95 wordt verramsjt voor 10,95. De boeken liggen samen met ruim tweeduizendzevenhonderd andere uitgeversrestanten bij boekenkraam.nl
 

De stichting dringt aan op maatregelen die de aanhoudende overproduktie in het boekenvak en het op grote schaal verramsjen en doordraaien van auteurs kunnen indammen. Niet alleen verdienen de meeste auteurs niets aan de ramsj, ook daalt de kans om gelezen te worden in de aanbodlawine tot onder een kritisch minimum. De stichting is van mening dat het pijnloos lozen van overschotten – door het grote verschil tussen de vaste boekenprijs en de kostprijs is ramsj vaak winstgevend, zeker als het kostprijsvoordeel van een hogere oplage wordt meegerekend – tot gevolg heeft dat de boekenbranche blijft steken in chronische overproduktie.

 


02-04-2008

    #########   #########

 

Software en handleidingen voor e-boeken

De gemakkelijkste en goedkoopste manier om uw backlist weer leverbaar te maken.
Formaat Palm e-boek (= eReader) of Mobi e-boek. Gebruiksvriendelijk, werkt als Word.


De programma's zijn te downloaden vanuit de pagina 'software' in de studio

Handleidingen kunt u vinden op de pagina 'e-boek' in de studio


Desgewenst converteert de stichting uw tekst naar e-boek (palm of mobi).
U hoeft alleen de geconverteerde tekst te corrigeren.

 

 


28/03/2008

Uw e-boek kosteloos geplaatst

Kosteloos een online verkooppunt voor uw e-boek. De titel wordt opgenomen met een schildje en een korte inhoudbeschrijving. Voorzien van een bestelformulier met mailer die de klantgegevens overzichtelijk aflevert in uw mailbox. U stelt zelf de prijs vast. De royalty bedraagt 90%. Zie hierboven waar u (gratis) software kunt downloaden. 

Specificaties:

 • Bestandsformaten: eReader of Mobi

 • Beveiliging: DRM-2 (tenaamstelling)

 • Omslag: cover naar het boekomslag inbegrepen

 • Verkoop: online verkooppunt op de site van Auteursdomein

 • Royalty: 80% van door de auteur vast te stellen verkoopprijs

 • Distributie: email

Voorwaarden:

 • Aanlevering van de tekst in rtf, word, doc, txt, html of pdf)*

 • Alleen Nederlandstalige literatuur

 • In drukvorm verschenen bij een erkende uitgeverij

 • De auteur corrigeert zelf de geconverteerde tekst

Tegen meerprijs is het mogelijk de tekst als boek aan te leveren.
 


28/02/2008

Megasellers, megawinkels, mega-ramsj

In 2007 zijn er 45 miljoen boeken verkocht voor een totaalbedrag van 570 miljoen euro. Van de top-3 werden meer dan een half miljoen exemplaren verkocht, een historisch hoogtepunt. Het aantal megasellers met een omzet van meer dan 100.000 exemplaren is gestegen van 5 in 2004 naar 22 in 2008. De omzet van internetwinkel Bol bedroeg vorig jaar 170 miljoen euro, een stijging met 60% ten opzichte van 2006. Niet bekend is welk aandeel daarin aan boeken toekomt, maar binnen drie jaar verwacht Bol met Libris en Selexyz tot de grootste boekverkopers te horen. Het aantal boeken dat werd verramsjt of verpulpt bedroeg 10 miljoen exemplaren. Auteursdomein schrijft de mega-trends toe aan het ontbreken van flankerend beleid bij de Wet op de vaste boekenprijs.

De totaal-omzet in aantallen steeg iets (2,4%) harder dan het megaseller-segment. Of er sprake is van een breuk met de trend van voorgaande jaren dat het sellersegment relatief steeds groter werd, valt niet uit de gepresenteerde cijfers af te leiden.

Kerncijfers niet meer openbaar

Sinds de Stichting Speurwerk voor het Boek in 2006 werd opgeheven, zijn cijfers die inzicht geven in de macro-economische ontwikkeling van het boekenvak alleen beschikbaar door onderzoeksopdrachten te geven aan GfK Marketing Services. Het gaat bijv. om aantallen titels en auteurs, levensduur in de winkel, omzetspreiding van titels, verhouding tussen nieuwe drukken en herdrukken, PoD, en de omvang van ramsj en verpulping. De stichting vindt het spijtig dat belangrijke economische gegevens over een zo met het algemeen belang vervlochten branche als het boekenvak niet langer openbaar zijn en vraagt zich af hoe de overheid verantwoord beleid kan ontwikkelen voor de sector als nagenoeg alle ontwikkelingsgegevens ontbreken.

Bronnen:
Onderzoek CPNB top -100 bestverkochte boeken, februari 2008

Onderzoek GfK Marketing Services februari 2008 (Boekblad febr.)
 30/02/2008

 

Nieuwe titel  (eReader eboek)  

Frans Stüger: Weerloos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Frans Stüger/PvdV, Bewerking tot eboek: PvdV

 
 


februari 2008

In beroep om ISBN-bank

Een nieuw gesprek met het Centraal Boekhuis bood geen concreet uitzicht op openstelling van de ISBN-bank. Auteursdomein is in beroep gegaan tegen het besluit van de NMA.

Zie ook: Reactie op afwijzing van de klacht, 24/02/2008

Dossier ISBN
Nieuws, achtergrond, processtukken


24/02/2008

Auteursdomein verliest zaak om 'Open ISBN'

De Nationale Mededingingsautoriteit (NMA) heeft de vraag of het Bureau ISBN een algemene publieke dienst is of privé-eigendom van het Centraal Boekhuis BV, beantwoord in het voordeel van het Centraal Boekhuis. Voor tweederde van het jaarlijkse aantal nieuwe registraties wordt hiermee officieel bevestigd dat een ISBN weggegooid geld is. Stichting Auteursdomein verwondert zich over de uitspraak en vreest dat dit het einde betekent van een unieke titelcodering met centrale vindplaats voor in Nederland verschijnende boeken.
 


Januari 2008

Portocrisis opgelost

Met ingang van 1 januari kunnen auteurs bestellingen via de database van de stichting

laten lopen en de verzending naar individuele postadressen uitbesteden.
01/01/2008

Nieuwe backlisttitel (online verkooppunt boek)
Ingrid Baal: De weg van de jonge wolf

 

#########

 

 

 

 

 

 

 

  Uitgever: Augustus

 


11/01/2008

Exploitatierecht PoD berust bij auteur

Goed nieuws: de schrijversvakvereniging VvL heeft laten weten dat Printing on Demand (PoD) definitief onder geen enkel Modelcontract valt. PoD is een nieuwe exploitatievorm, waarvan de auteur in alle gevallen vrij kan beslissen om die aan de bestaande uitgever te gunnen, elders onder te brengen, of in eigen beheer te nemen.
Meer

 29/12/2007
 

Nieuwe titel Publiek Domein (eReader eboek)  

Aart van der Leeuw: De kleine Rudolf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven, Bewerking tot eboek: idem


27/11/2007

Hoorzitting Open ISBN

Op 26 november vond de hoorzitting 'Open ISBN' plaats voor de Mededingsautoriteit.
Stichting Auteursdomein en Centraal Boekhuis BV kregen de gelegenheid hun standpunten
toe te lichten. Hieronder de inbreng van Auteursdomein. De uitspraak wordt verwacht
over 1 à 2 maanden.

Dossier ISBN
Nieuws, achtergrond, processtukken.14/11/2007
 

Nieuwe backlisttitel (online verkooppunt boek)

Josien Laurier: De verhalenbundel
 

#########

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgever: Querido
 

 

Niet langer verkrijgbaar op deze site; gesigneerd exemplaar

 


14/11/2007
 

Nieuwe backlisttitel (online verkooppunt boek)

Mariët Meester: De verhalenbundel

 

#########

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgever: Balans


 

Net langer verkrijgbaar via de boekhandel; gesigneerd exemplaar via deze site
 10/11/2007
 

Nieuwe titels Publiek Domein (eReader eboek)

Louis Couperus: Boeken der kleine zielen (in 6 delen)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omslagontwerpen: Pauline van de Ven, Bewerking tot eboek: idem

 


05/11/2007

Hoorzitting Open ISBN
Auteursdomein vs Bureau ISBN en Centraal Boekhuis, om open toegang tot de ISBN-bank.

De Mededingingsautoriteit NMa biedt partijen de gelegenheid hun standpunten toe te lichten tijdens een openbare hoorzitting op maandag 26 november in Den Haag. De NMa is hiermee teruggekomen op haar besluit van augustus jl. dat het economisch belang vooralsnog ontoereikend is om een klacht van Auteursdomein over exclusief gebruik van de ISBN-registraties door het Centraal Boekhuis in behandeling te nemen.

De hoorzitting volgt op intern beroep, ingesteld na een gesprek bij het centraal Boekhuis, en is te danken aan de steun van ruim 250 betrokkenen en sympathisanten die het petitieregister 'Open ISBN' hebben ondertekend. U allen veel dank daarvoor.

Mocht u de zitting willen bijwonen, dan bent u van harte uitgenodigd. Uw opkomst zal zeker steun bijzetten. De lokatie is 5 min. lopen vanaf Den Haag CS. Graag even uw naam en het aantal personen opgeven aan de NMa, tot 10 dagen tevoren. Dat kan
hier.

Maandag 26 november 2007, tijdstip 10:00~11:00 uur
Kantoor van de NMa,
Wijnhaven 24
2511 GA Den Haag


Routebeschrijving

Naar het online petitieregister


14/04/2007
 

Nieuwe backlisttitel

Frans Stüger herdrukt 'Weerloos'

#########

 

 

 

 

 
 

Omslagontwerp: Frans Stüger
Uitvoering Auteursdomein

Oorspronkelijke uitgave: Prometheus/Bakker
Binnenwerk: bewerkte kloon

 

 Verkrijgbaar via de boekhandel
20/12/2007

 

Handleidingen Luisterboek geplaatst
 

Handleidingen voor de produktie van een luisterboek en bijbehorende software staan online.

Een algemene handleiding en de software zijn openbaar beschikbaar.
Voor de detail-handleidingen hebt u een wachtwoord nodig.

 


 

29/09/2007

 

 #########
Recensiecode

Deze site houdt zich aan professionele
normen voor online boekbesprekingen

 

Ter bevordering van de kwaliteit en integriteit van online recensies heeft Auteursdomein
een vrijwillige recensiecode opgesteld. U zet het balkje eenvoudig waar u het hebben wil.
Bij aanklik verschijnt de codetekst. Het logo zit er al in. Kosteloos aan te vragen.

info@auteursdomein.nl

 


 

28/07/2007
 

Nieuwe backlisttitel (eReader eboek) 

Pauline van de Ven: De man met de hoed

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
Bewerking tot eboek: idem
Oorspronkelijke uitgave: Donker

 

 

 


 

21/07/2007
 

Nieuwe backlisttitel (eReader eboek)  

Pauline van de Ven: Het verhaal van de bamboesnijder

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
Bewerking tot eboek: idem

Oorspronkelijke uitgave: De Geus

 

 


 

14/07/2007
 

Nieuwe backlisttitel (eReader eboek) 

Mariët Meester: Sevillana

 

 

 

 
 

 

Omslagontwerp: Jaap de Ruig/PvdV
Bewerking tot eboek: Pv/dV

Oorspronkelijke uitgave: Meulenhoff

 

 


 

07/07/2007
 

Nieuwe backlisttitel (eReader eboek)  

Pauline van de Ven: De vrouw in het vogelhuis

 

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
Bewerking tot eboek: idem

 

 


05/11/2007

Uw backlist, exploitatierechten PoD

'
Het Nederlands Uitgeversverbond NUV heeft inmiddels te kennen gegeven dat zij vindt dat bepaalde vormen van POD wel onder het modelcontract vallen. Hierin verschillen VvL en NUV dus van mening.' (VvL aan Auteursdomein 5 nov.2007)

Auteurs die hun backlist willen exploiteren dienen teruggevallen rechten dus inderdaad, zoals eerder bericht, schriftelijk terug te claimen, willen zij voorkomen dat ze voorgoed overgaan op hun uitgever.

Formulier voor het terugvragen van backlistrechten
Achtergrondinformatie backlist


01/07/2007
 

Pilot-2 eReader eboek, Publiek Domein

Multatuli: Max Havelaar

 

 

 

 

 

 

  

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
Bewerking tot eboek: idem

 

 30/06/2007

 

Handleidingen e-boek geplaatst
 

Handleidingen voor de produktie van .pdb eboeken (palm) staan online.

De algemene handleiding is openbaar toegankelijk.
Voor de detail-handleidingen hebt u een wachtwoord nodig.


 

25/06/2007
 

Pilot-1 eReader eboek, Publiek Domein

Marcellus Emants: Inwijding-II
 

#########

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
Bewerking tot eboek: idem

 25/06/2007

 

Pilot-1 eReader eboek, Publiek Domein

 Marcellus Emants: Inwijding-I

 

#########

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
Bewerking tot eboek: idem


 


20/06/2007 Persbericht

Eerste backlist-uitgave van Auteursdomein

Mariët Meester herdrukt 'Sevillana'


Bijna vijftien jaar lang is Mariët Meester's debuutroman
Sevillana (1990) uitverkocht geweest. Ook tweedehands was het boek vrijwel nergens meer te vinden. In bibliotheken werd het veel uitgeleend, maar door slijtage is het langzaam uit de collecties verdwenen. Voor sommige lezers is Sevillana een cultboek. ‘De passie van de eenvoud,’ luidde in 1990 de kop van een recensie. Nu is de roman eindelijk opnieuw uitgebracht, met een ongewijzigde tekst, waardoor de rauwe toon van het debuut van deze, inmiddels veelvuldig vertaalde, auteur bewaard is gebleven. Wel heeft het boek een nieuw, door Jaap de Ruig ontworpen omslag, een nieuw ISBN en een nieuwe prijs: 12,50.
  #########

Auteursdomein presenteert hiermee na ruim anderhalf jaar proefdraaien de eerste backlist-exploitatie in auteursbeheer. De produktiewijze is ‘printing on demand’ (PoD), een techniek die grote flexibiliteit toestaat in de oplage, die kan variëren van een paar duizendend tot één  exemplaar, zonder verschil in de prijs per stuk. PoD leent zich bij uitstek voor het in auteursbeheer exploiteren van backlists en maakt voorraden overbodig. Er kan een exacte kopie worden gemaakt van een bestaand boek, of een nieuw boek worden gemaakt uit  een digitaal bestand. Sevillana is een bewerkte kloon van de oorspronkelijke uitgave door Uitgeverij Meulenhoff.

De stichting werkt alleen in opdracht van auteurs die debuteerden bij een erkende literaire of algemene uitgeverij. Er wordt niet bijgedragen aan de overproduktie en de selecterende rol van de uitgever blijft behouden.

Auteursdomein is een auteur-bestuurde non-profit uitgeverij, die als doel heeft meer schrijvers in staat te stellen te leven van de opbrengst van hun werk. De auteur ontvangt 45-60% van de door hem/haar zelf voor het nieuwe ISBN vast te stellen vaste boekenprijs; 4 à 5 maal zoveel als het standaard-royalty–percentage in de laagste omzettranche van het standaard auteurscontract. Behalve als kloon van een bestaand werk kan een boek ook uit een digitaal manuscript worden vervaardigd. De auteur heeft de keus de online bestellingen naar zijn/haar mailbox te laten leiden en zelf af te handelen (60% royalty) of de verzending naar individuele postadressen uit te besteden (45-50%). De auteur behoudt het exploitatierecht, en draagt zelf de eventuele kosten voor omslagontwerp en promotie.
Voor elders uitgegeven boeken wordt kosteloos een verkooppunt gemaakt met een koppeling naar de eigen mailbox, bijvoorbeeld voor bestellingen van te signeren boeken.

 

Er is een online studio achter wachtwoord waar de productie van een boek in PoD, een e-boek en een luisterboek in kleine stappen wordt toegelicht. Voor elke stap kunt u kiezen tussen zelf doen of uitbesteden. Er is een lijst van 'externe aanbieders' waar u contact kunnen leggen met grafisch ontwerpers, vertalers, tekstredactie, CD-duplicatie, etc. De lijst zal komende maanden verder worden uitgebreid.
 

Elders op de site kunt u voor deze bijzondere gelegenheid een aantal e-boeken gratis downloaden, waaronder Marcellus Emants’ vergeten meesterwerk Inwijding.


Meer informatie kunt u vinden op de website: www.auteursdomein.nl

Met vragen kunt u terecht bij:

Auteursdomein
Keizersgracht 16 sous
1015 CP Amsterdam
T.  020-6252688
M. info@auteursdomein.nl


Contact auteur: Mariët Meester

 

#########

 Eerste 'on demand' titel van Auteursdomein online bestellen,
desgewenst gesigneerd door Mariët Meester.   
 

 05/03/2007
 

Pilot-2 backlist-titel (PoD)

Pauline van de Ven: 'Het verhaal van de bamboesnijder'

 

#########


 

 

 

 

 

 

 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
Oorspronkelijke uitgave: De Geus
Binnenwerk: bewerkte kloon

 

Verkrijgbaar via de boekhandel;  

 


 

Februari 2007

 

Petitieregister 'Open ISBN'
 

Auteursdomein naar NMA om openstelling ISBN-bank


Na correspondentie met Bureau ISBN en informatieve gesprekken over de mogelijkheid om PoD titels bij het CB op voorraad te leggen, wendt Auteursdomein zich tot de NMA om te bereiken dat de ISBN-bank wordt opengesteld in het Publiek Domein.

 

Naar het petitieregister


Virtuele droom

 


 

21/01/2007

 

Geen opslag bij Centraal Boekhuis

Nu gebleken is dat ISBNs alleen zichtbaar zijn voor de boekhandel als ze zijn opgenomen in CB-online, is Auteursomein nagegaan of verspreiding via Centraal Boekhuis een mogelijkheid is.

 

De tariefstructuur van het CB is gebaseerd op fysieke voorraad. Printing on Demand is voorraadvrij. Om toch voorraad te maken van PoD backlisttitels, die bij CB neer te leggen en een aansluiting te kopen, is economisch geen optie. De PoD te verplaatsen naar het CB is evenmin een optie. De verkoop zal via de website van de stichting lopen.


 


 

Februari/maart 2006

 

D I S C U S S I E S T U K   N R .  1  
© stichting Auteursdomein (overname met bronvermelding toegestaan)

 

Tweederde van geregistreerde
ISBNs voor niemand zichtbaar

 

Tweederde van het aantal nieuw geregistreerde ISBNs is voor niemand zichtbaar. Alleen de boekhandel heeft toegang tot Bureau ISBN, maar zij gebruikt inplaats daarvan CB-online, het bestelbestand van het Centraal Boekhuis BV. In CB-online wordt circa eenderde van de ISBN's getoond dat is opgenomen in het bestelbestand van het Centraal Boekhuis. Titels die leverbaar zijn via andere kanalen worden beschouwd als 'niet leverbaar'. Voor zover ze in het verleden leverbaar zijn geweest via CB-Online blijven ze met de vermelding 'niet leverbaar, informeer bij uitgever' gekoppeld aan de vorige uitgever. Meer

 

 


 

01/01/2007

 

Handleidingen PoD geplaatst
 

Handleidingen voor Printing on Demand en het aanvragen van ISBN en barcode staan online.

De algemene handleiding is openbaar toegankelijk.
Voor de detail-handleidingen is een wachtwoord nodig.
 

 


 

 

Geregistreerd ISBN blijkt niet zichtbaar in de boekhandel

ISBN 90-8641-0014 'De vrouw in het vogelhuis' blijkt niet zichtbaar in de boekhandel. Bij navraag is de titel 'al jaren niet meer leverbaar'.

De stichting stelt vast dat de ISBN-bank niet openbaar toegankelijk is, en dat de boekhandel, die wel toegang heeft, de ISBN-bank niet raadpleegt. Er wordt alleen gekeken in CB-online. CB-online bevat alleen titels die worden verspreid door het centraal Boekhuis BV. Dit is ongeveer eenderde vande jaarlijkse nieuwe ISBNs.

 

Verslag navraag bij boekhandel

 

 Januari 2006
 

Pilot-1 backlist-titel (PoD)

Pauline van de Ven: 'De vrouw in het vogelhuis'
 

#########

 

 

 

 

 

 
 

Omslagontwerp: Pauline van de Ven
typografie omslag B. Oppenheimer
Oorspronkelijke uitgave: Arbeiderspers
Binnenwerk: nieuw gezet uit digitaal bestand

 

Verkrijgbaar via de boekhandel;
 


 

23/08/2005

 

Uitgevers-prefix en eerste ISBN

 

Bij Bureau ISBN werd ISBN 90-8641-0014 geregistreerd voor 'De vrouw in het vogelhuis',
en een uitgevers-prefix aangekocht voor de registratie van toekomstige ISBNs.

 


 

Augustus-november 2005

Stichting Auteursdomein® opgericht

 

Doelsteling: auteurs meer invloed te geven op de exploitatie van hun werk door gebruik te maken van nieuwe technieken zoals Printing on Demand en eboek.

'Auteursdomein®' gedeponeerd als merknaam.

 

  


Copyright © 2006 Stichting Auteursdomein,
Kamer van Koophandel 34234682

 


De Stichting | Contact